TAGASTUS JA VAHETUS

LEPINGUST TAGANEMISE AJAKAVA

Ostjal on õigus teatada PJU doole kirjalikult 30 päeva jooksul lepingust taganemisest. Lepingust taganemiseks täitke vorm, mille leiate SIIT.
Kolmekümnepäevane periood taganemise tähtaeg algab tellitud kauba kättesaamise/tarnimise päevale järgnevast päevast.

OSTU TAGASTAMISE VIISID

Ostuhind tagastatakse ostjale ostu sooritamisel kasutatud makseviisil, välja arvatud sularahamaksed kättesaamisel, ostusumma laekub ostja oma tehingukontole.

TOODE DEFEKTIIVNE VÕI Defektne TOODE

Tarbija saab oma õigusi teostada faktiveast või. defektiga toode, kui ta teavitab müüjat puudusest kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamise päevast. Tarbija peab puudust puudusteatises üksikasjalikult kirjeldama ja võimaldama müüjal asjaga tutvuda.
Tarbijal, kes on müüjat puudusest õigesti teavitanud, on õigus nõuda müüjalt:
kauba puuduse kõrvaldamiseks või osa tasutud summast tagastamiseks proportsionaalselt puudusega või
defektse kauba asendamiseks uue veatu kaubaga või
tagastab tasutud summa.
Kui kauba puuduse või teenuse osutamise ebakorrapärasuse olemasolu ei vaidlustata, peab müüja täitma tarbija eelmisest lõikest tuleneva nõudmise esimesel võimalusel ja hiljemalt 8 päeva jooksul.
Müüja peab tarbija pöördumisele kirjalikult vastama hiljemalt 8 päeva jooksul pärast päringu saamist, kui kauba puuduse olemasolu vaidlustatakse.
Kui viga on tõeline:
kui asjal puuduvad selle tavapäraseks kasutamiseks või ringluseks vajalikud omadused;
kui asjal puuduvad erikasutuseks vajalikud omadused, milleks ostja selle ostab, kuid mis oli müüjale teada või pidi olema teada;
kui asjal puuduvad selgesõnaliselt või vaikimisi kokku lepitud või ette nähtud omadused ja omadused;
kui müüja on tarninud eseme, mis ei vasta mustrile või mudelile, välja arvatud juhul, kui mustrit või mudelit on näidatud ainult teavitamise eesmärgil.
Kauba sobivust tavakasutuseks hinnatakse sama tüüpi tavakaupade valguses ning võttes arvesse müüja või tootja poolt kauba omaduste kohta antud müüjapoolseid ütlusi eelkõige reklaami, tooteesitluse või kaubale viitamise kaudu. kaubad ise.
Kuidas kinnitatakse tegelik viga?
Klient saab teostada oma materiaalsest puudusest tulenevaid õigusi, kui ta teatab meile puudusest kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamise päevast.
Klient peab veateates defekti täpsemalt kirjeldama ja võimaldama meil kaubaga tutvuda.
Vastutusele oluliste vigade eest kohaldatakse kohustuste seaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatut.
Millal ei vastuta müüja oluliste vigade eest?
Müüja ei vastuta kaubal esinevate materiaalsete puuduste eest, mis ilmnevad pärast kahe aasta möödumist asja üleandmisest. Vara puudus loetakse väljaandmise hetkel eksisteerinuks, kui see ilmneb kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Tarbija õigused lõpevad kahe aasta möödumisel päevast, mil ta müüjat puudusest teavitas.
Olulisest veast teatamise vormi leiab SIIT.

KUIDAS NÕUDA OSTTU OZSI TAGASIMIST. TOOTE MUUTUS

Ostuhinna tagastamiseks või. toote vahetamiseks täitke veebivorm. Kui toote defekt/kahjustus ilmneb veebivormis lisatud pildilt/videolt, siis teavitame Teid, et toodet ei ole vaja tagastada, ostuhinna tagastada või. korraldame vahetused esimesel võimalusel või 30 tööpäeva jooksul pärast teie taotluse saamist. Kui toote puudused/kahjustused ei ole pildil/videol näha või taganete lepingust, saate peale pretensioonivormi täitmist e-mailile pretensioonikoodi, mille lisate pakendile ja seejärel saadate paki meilis märgitud aadressile. Toote tagastamise korral tagastatakse ostuhind või. vahetus toimub 30 tööpäeva jooksul alates paki kättesaamisest.
Olulist viga ja seega ostuhinna tagastamist saate nõuda SIIT.
Tootevahetust saad taotleda SIIT.

KAUBA TAGASTAMISE KORRAL TEANETEKULUD

Kauba tagastamise kulud kannab ostja. Tagastatud toodete puhul me sularahas kättetoimetamist ei aktsepteeri.
Kauba tagastamise aadress märgitakse e-kirjas, mille saate pärast lepingust taganemise, ostuhinna tagastamise või. toote asendamine.

KAUPA TAGASTAMINE PÄRAST 30 PÄEVA TAGASTAMIST

Kuna klientide rahulolu on esikohal, siis pakume oma veebipoes pikendatud 30-päevast "No Fun" garantiid, mis tähendab, et saate siiski lepingust taganeda 30 päeva jooksul alates paki kättesaamisest. Pärast 30 päeva möödumist paki kättesaamisest saate nõuda vaid materiaalset viga või. toote asendamine.