ZWROTY I WYMIANY

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący ma prawo do pisemnego powiadomienia PJU d.o.o. w terminie 30 dni o odstąpieniu od umowy. Aby odstąpić od umowy, wypełnij formularz znajdujący się TUTAJ.
30-dniowy termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymania/dostarczenia zamówionego towaru.

SPOSOBY ZWROTU

Cena zakupu jest zwracana kupującemu metodą płatności użytą przy zakupie, z wyjątkiem płatności przy odbiorze, kupujący otrzymuje cenę zakupu na swoje konto bankowe.

RZECZYWISTA WADA PRODUKTU LUB NIEWŁAŚCIWY PRODUKT

Konsumenci mogą skorzystać z praw przysługujących im na mocy przepisów dotyczących niewłaściwego produktu lub wadliwych produktów, jeśli powiadomią sprzedawcę o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. Konsument musi szczegółowo opisać wadę w zgłoszeniu i umożliwić sprzedawcy sprawdzenie rzeczy.
Konsument, który prawidłowo poinformował Sprzedawcę o wadzie, ma prawo żądać od Sprzedawcy:
usunięcia wady towarów lub zwrotu części zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wady lub
wymiana wadliwego towaru na nowe bez wad lub
zwrot zapłaconej kwoty.
Jeżeli istnienie wada towaru lub nieprawidłowości w świadczeniu usługi nie jest sporna, sprzedawca musi spełnić żądanie konsumenta, o którym mowa w poprzednim paragrafie, tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 8 dni.
Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się na piśmie do żądania Konsumenta nie później niż 8 dni od dnia otrzymania prośby, jeżeli istnienie wady towaru jest kwestionowane.
Kiedy błąd produktu jest faktyczny:
jeśli przedmiot nie posiada cech niezbędnych do jego normalnego użytkowania lub transportu;
jeżeli rzecz nie ma właściwości niezbędnych do określonego użytku, do którego kupujący ją nabywa, które były znane sprzedawcy lub powinny być mu znane;
jeśli przedmiotowi brakuje cech i właściwości, które zostały wyraźnie lub domyślnie uzgodnione lub nakazane;
jeżeli sprzedający dostarczył rzecz niezgodną ze wzorem lub modelem, chyba że wzór lub model zostały pokazane wyłącznie w celu informacyjnym.
Przydatność towarów do normalnego użytku ocenia się przez odniesienie do podobnych towarów, tego samego rodzaju i z uwzględnieniem wszelkich zapewnień sprzedawcy lub producenta o właściwościach towarów, w szczególności poprzez reklamę, prezentację produktu lub informacje zawarte na samym towarze.
W jaki sposób egzekwuje się za wadę produktu?
Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z wady produktu, jeżeli zawiadomi o wadzie w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady.
Klient musi szczegółowo opisać wadę w powiadomieniu i umożliwić nam sprawdzenie przedmiotu.
Odpowiedzialność za wadę produktu podlega przepisom prawa regulującego stosunki umowne oraz ustawy o ochronie konsumentów.
Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu?
Sprzedający nie odpowiada za wady towaru, które ujawnią się po upływie dwóch lat od wydania rzeczy. Uznaje się, że wada istniała w chwili wydania, jeżeli wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od wydania. Prawa konsumenta wygasają po upływie dwóch lat od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o wadzie.
Formularz do zgłaszania wady urządzenia można znaleźć TUTAJ.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT LUB WYMIANĘ PRODUKTU

Aby uzyskać zwrot pieniędzy lub wymianę produktu, należy wypełnić formularz online. Jeśli wada/uszkodzenie produktu jest widoczne na zdjęciu/filmie załączonym w formularzu online, poinformujemy Cię, że nie musisz zwracać produktu, a my dokonamy zwrotu lub wymiany tak szybko, jak to będzie możliwe, czyli w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania Twojego zgłoszenia. Jeśli wady/uszkodzenia produktu nie wynikają z filmu/zdjęcia lub odstąpisz od umowy, po wypełnieniu formularza reklamacyjnego otrzymasz pocztą elektroniczną kod reklamacyjny, który należy dołączyć do przesyłki, a następnie wysłać przesyłkę na adres wskazany w otrzymanym e-mailu. W przypadku zwrotu produktu zwrot lub wymiana zostanie dokonana w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
Możesz zgłosić wadę produktu, a tym samym zwrot ceny zakupu TUTAJ.
Możesz złożyć wniosek o wymianę produktu TUTAJ.

KOSZTY WYSYŁKI PRZY ZWROCIE TOWARU

Koszty zwrotu towarów ponosi kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem za zwrócone produkty.
Adres do zwrotu towaru jest podany w wiadomości e-mail, którą otrzymają Państwo po wypełnieniu formularza do odstąpienia od umowy, zwrotu towaru lub wymiana produktu.

ZWROT TOWARÓW PO UPŁYWIE 30-DNIOWEGO OKRESU ZWROTU

Ponieważ satysfakcja klienta jest najważniejsza, w naszym sklepie internetowym oferujemy przedłużoną 30-dniową gwarancję „Bez żartów”, co oznacza, że w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy. Po 30 dniach od otrzymania paczki możesz zgłosić tylko istotną wadę lub wymianę produktu.