УСЛОВИ

Општи услови пословања __СТОРЕ__ интернет продавнице сачињени су у складу са Законом о заштити потрошача (ЗВПот-УПБ2), Уредбом о заштити података о личности (ЕУ ГДПР), Законом о заштити података о личности (ЗВОП-1) и Законом о електронским комуникацијама. (ЗЕКом-1 ), на основу препорука Привредне коморе и међународних кодекса за електронско пословање и утврди услове за куповину производа путем сајта. Интернет продавницом __СТОРЕ__, на којој су објављени ови општи услови пословања, управља предузеће Пју доо, Трг свободе 1А, 8340 Чрномељ, у даљем тексту „провајдер“. Саветујемо вам да прочитате доле написане Услове пословања пре коришћења интернет продавнице. Општи услови пословања односе се на рад __СТОРЕ__ онлајн продавнице, права корисника и онлајн продавнице и пословни однос између __СТОРЕ__ и купца. Купац је везан општим условима који важе у тренутку куповине (подношење онлајн поруџбине). Приликом наручивања, корисник се посебно подсећа на опште услове пословања и поруџбином потврђује упознатост са њима.

ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА

Провајдер се обавезује да ће увек обезбедити купцу следеће информације, чак и пре него што буде обавезан уговором или понудом: – идентитет фирме (назив фирме и седиште, регистарски број), – контакт адресе које омогућавају брзу и ефикасну комуникацију (е-маил, телефон), – битне карактеристике робе или услуга (укључујући постпродајне услуге и гаранције), - доступност производа (сваки производ или услуга понуђена на веб страници треба да буде доступна у разумном року), – услове испоруке производа или извршења услуге (начин, место и рок испоруке), - све цене морају бити јасно и недвосмислено одређене и морају јасно показати да ли већ укључују порезе и трошкове превоза, - начин плаћања и испоруке и рок важења ових информација, – рок важења понуде, - период током којег је још могуће одустати од уговора и услови за одустајање; поред тога, такође о томе да ли и колико кошта купца да врати производ, – поступак жалбе мора бити објашњен, укључујући све контакт информације или службу за кориснике.

ПОНУДА ПРЕДМЕТА

Због природе пословања преко интернета, понуда продавнице __СТОРЕ__ се ажурира и мења често и брзо. Наведена цена важи за онлајн куповину у случају 100% уплате одмах по преузимању, банковном трансакцијом или паипал-ом.

НАЧИНИ ПЛАЋАЊА

У продавници __СТОРЕ__ провајдер нуди следеће начине плаћања: – готовином при преузимању – плаћањем или кредитном картицом (Мастерцард, Виса) – Паипал

ЦЕНЕ

Цене важе у тренутку поруџбине и више не важе. Цене важе у случају плаћања горе наведеним начинима плаћања, под горе наведеним условима. Све цене укључују ПДВ, осим ако није другачије наведено. Купопродајни уговор између провајдера и купца је закључен у тренутку када провајдер потврди поруџбину и купац добије прву електронску поруку о статусу своје поруџбине (са насловом Поруџбина потврђена). Од овог тренутка све цене и други услови су фиксни и важе и за добављача и за купца. Купцем се сматра лице са подацима наведеним приликом наручивања. Купопродајни уговор (прва електронска порука о статусу поруџбине) биће ускладиштен у архиви компаније иу електронској форми на серверу провајдера __СТОРЕ__ и биће доступан купцу на његов захтев. Провајдер шаље купцу рачун у пдф формату на е-маил адресу купца. Цена и сви трошкови везани за куповину су детаљно наведени на рачуну. Купац је дужан да пре наручивања провери тачност података. Не узимамо у обзир накнадне примедбе на исправност испостављених рачуна.

ПОСТУПАК КУПОВИНЕ

1. Редослед чекања. Након предаје поруџбине, купац добија е-маил обавештење да је поруџбина примљена у ред чекања. У овој фази, купац има могућност да откаже поруџбину путем е-поште у року од 1 сата. 2. Наруџбина потврђена Добављач обавештава купца путем електронске поште о очекиваном датуму испоруке. Уговор о куповини наручених артикала између купца и добављача је у овој фази неопозиво закључен. 3. Роба отпремљена Добављач пакује и шаље робу у обећаном року и о томе обавештава купца е-маилом или телефоном. У поменутом е-поруци, провајдер такође упућује купца о политици враћања, како да поступи у случају кашњења испоруке и у случају рекламације.

ИЗДАВАЊЕ ФАКТУРА

Интернет продавница __СТОРЕ__ је онлајн малопродајна продавница намењена за куповину физичких лица (Б2Ц). Не дозвољавамо продају путем наше интернет продавнице правним лицима (Б2Б). Ако желите да успоставите Б2Б однос са нама и желите да купите већу количину наших производа, контактирајте нашег агента путем е-маил адресе инфо@__СТОРЕ__. Накнадне исправке имена партнера након предаје налога нису могуће.

ПРАВО НА ОДУСТАЈАЊЕ ОД УГОВОРА

У случају уговора закључених на даљину или ван пословних простора, потрошач има право, у складу са ЗВПот-ом, да нас обавести у року од 30 дана од ПРИХВАТАЊА да одустаје од уговора, а да не мора да наведе разлог за своју одлуку. . Потрошач је физичко лице које набавља или користи добра и услуге у сврхе ван своје професионалне или привредне делатности. Могућност одустајања од уговора у складу са ЗВПот се стога НЕ односи на правна лица. Купац који одустаје од уговора или поруџбине мора вратити робу неоштећену у оригиналном паковању и у истој количини, осим ако је артикал уништен, оштећен, изгубљен или се количина смањила без кривице потрошача. У случају да продавац утврди да је враћена роба оштећена или да враћена количина не одговара, потрошач је одговоран за смањење вредности робе, ако је смањење вредности резултат понашања које није апсолутно неопходна за утврђивање природе, својстава и функционисања робе. Потрошач може прегледати и тестирати артикле у мери која је неопходна за утврђивање стварног стања. Само по основу смањења вредности робе услед понашања потрошача, предузеће не може потрошачу да одузме право да одустане од уговора и тиме рефундира купопродајну цену. Сматра се да сте своју изјаву о одустанку предали на време ако је пошаљете у року одређеном за одустајање од уговора. Потрошач сноси терет доказивања у погледу остваривања права на одустанак од овог члана. Ако сте већ примили робу и одустали од уговора, робу морате вратити у року од 30 дана од обавештења о одустајању од уговора препорученом поштом као пакет на нашу адресу: __РЕТУРНС_АДДРЕСС__. Сматра се да сте робу вратили на време ако је пошаљете пре истека рока за враћање од 30 дана. Молимо вас да вратите производе као пакет, а не као писмо. Производи који се враћају морају бити праћени копијом рачуна и попуњеним формуларом за поврат на полеђини рачуна. НЕ прихватамо пакете откупнине. У случају одустајања од уговора, потрошач сноси само трошкове враћања робе, који се обрачунавају према ценовнику доставне поште и зависе од врсте и величине пакета. Потрошач не може захтевати надокнаду додатних трошкова уколико се изричито определио за другу врсту пошиљке од најповољније стандардне пошиљке коју нуди продавац. У случају одустајања од уговора, предузеће ће вратити све примљене уплате одмах, а најкасније у року од 30 дана од пријема обавештења о одустајању од уговора. Примљене уплате предузеће враћа потрошачу истим средством плаћања које је потрошач користио, осим ако потрошач није изричито захтевао коришћење другог средства плаћања и потрошач због тога не сноси никакве трошкове. Потрошач не може захтевати надокнаду додатних трошкова уколико се изричито определио за другу врсту пошиљке од најповољније стандардне пошиљке коју нуди компанија. Уколико производ не ради како треба или не ради у складу са вашим очекивањима, позовите нашу техничку службу на број телефона, где ће наши консултанти моћи да вам помогну са потребним објашњењима. На тај начин ћете избећи могућу неправилну употребу производа и оштећења самог производа, као и евентуална оштећења других ствари. Нећемо моћи да разматрамо рекламације за производе за које утврдимо да су оштећени због неправилне или неодговарајуће употребе или понашања које није апсолутно неопходно за утврђивање природе, својстава и функционисања робе. Уколико желите да поново преузмете такав производ након одбијања рекламације, ми ћемо вам га послати и наплатити трошкове везане за испоруку таквог производа, али такав производ можете преузети на нашој адреси. Образац за раскид уговора можете пронаћи на линку

СТВАРНА ГРЕШКА

Потрошач може остварити своја права из материјалног недостатка ако о недостатку обавести продавца у року од два месеца од дана када је недостатак откривен. Потрошач мора тачно да опише недостатак у обавештењу о недостатку и дозволи продавцу да прегледа артикал. Потрошач, који је исправно обавестио продавца о грешци, има право да захтева од продавца: да отклони недостатак на роби или да врати део уплаћеног износа сразмерно недостатку или да замени неисправну робу новом, беспрекорном робом или враћа уплаћени износ. Уколико постојање недостатка на роби или неправилности у пружању услуге није спорно, продавац је дужан да у што краћем року, а најкасније у року од 8 дана, поступи по захтеву потрошача из претходног става. Продавац је дужан да писмено одговори на захтев потрошача, најкасније у року од 8 дана од дана пријема захтева, уколико се оспорава постојање недостатка на роби. Када је грешка стварна: ако ствар нема својства неопходна за њену нормалну употребу или за саобраћај; ако ствар нема својства потребна за конкретну употребу за коју је купац купује, а за која је продавац знао или је требало да зна; ако ствар нема својства и особине које су изричито или прећутно уговорене или прописане; ако је продавац испоручио ствар која не одговара узорку или моделу, осим ако узорак или модел није приказан само ради обавештења. Погодност робе за нормалну употребу процењује се у односу на обичну робу исте врсте и узимајући у обзир све изјаве продавца о карактеристикама робе које је дао продавац или произвођач, посебно путем рекламирања, презентације производа или индикација на саму робу. Како се потврђује чињенична грешка? Купац може остварити своја права због материјалног недостатка ако нас о недостатку обавести у року од два месеца од дана откривања квара. Купац мора детаљније описати недостатак у обавештењу о дефекту и дозволити нам да прегледамо артикал. На одговорност за материјалне недостатке примењују се одредбе закона којим се уређују уговорне обавезе и Закона о заштити потрошача. Када продавац не одговара за материјалне недостатке? Продавац не сноси одговорност за материјалне недостатке на роби који постану очигледни након две године од предаје артикла. Сматра се да је недостатак на роби већ постојао у тренутку испоруке ако се појави у року од шест месеци од испоруке. Права потрошача застаревају након две године од дана када је обавестио продавца о грешци. Образац за пријаву чињеничне грешке: Линк

ТРОШКОВИ И ИСПОРУКА РОБЕ

Поред купопродајне цене за наручене производе, купац је у обавези да плати и трошкове слања по пријему робе. За доставу поруџбина на територији Републике Словеније, пакет ће доставити ГЛС Словенија. Приликом плаћања поузећем, достава ГЛС наплаћује накнаду од 1,99€, у случају плаћања кредитном картицом или Паипал-ом те накнаде нема. Наручени производи се испоручују на адресу коју сте навели као адресу за доставу. У случају експресне испоруке, цена је 3,99 €. Време експресне испоруке је 1-3 радна дана, стандардно 3-5. Испоруке се углавном врше ујутро. На дан испоруке, ГЛС доставна служба ће Вас контактирати пре испоруке пошиљке. У случају да не будете у могућности да преузмете пакет у тренутку испоруке, доставна служба ће по договору оставити пакет у најближем пакетомату.У случају да нисте доступни телефоном, пакет биће враћен у централно складиште. У оба случаја, СМС поруком ћете бити обавештени где вас пакет чека. У случају слања производа у земље Европске уније, за обрачун провизије користи се ценовник доставне службе која је преузела пошиљку. За бржу испоруку или доставу ван земље Словеније потребно је договорити се телефоном или е-маилом.

ГАРАНЦИЈА

Роба има гаранцију ако је тако наведено на гарантном листу или рачуну. Гаранција важи уз поштовање упутстава на гарантном листу и уз предочење рачуна.На производе у интернет продавници важе услови гаранције у складу са Законом о заштити потрошача. Образац за враћање артикла под гаранцијом: Линк

МИСТЕРИЈСКИ ПОКЛОН

У случају потврђивања материјалног недостатка или права на одустајање од уговора, купац је дужан да врати цео садржај пакета - делимични повраћај новца (за појединачне артикле у оквиру пакета) није могућ. У случају рекламације по гаранцији, купац има право да замени појединачни предмет који је добио у пакету (ово се не односи на производе који имају ограничено време употребе - нпр. батерије). Услови који морају бити испуњени за повраћај новца или замену производа наведени су на веб страници под насловом „Општи услови“

КОМУНИКАЦИЈА

У случају потврђивања материјалног недостатка или права на одустајање од уговора, купац је дужан да врати цео садржај пакета - делимични повраћај новца (за појединачне артикле у оквиру пакета) није могућ. У случају рекламације по гаранцији, купац има право да замени појединачни предмет који је добио у пакету (ово се не односи на производе који имају ограничено време употребе - нпр. батерије). Услови који морају бити испуњени за повраћај новца или замену производа наведени су на веб страници под насловом „Општи услови“.

ЖАЛБЕ И СПОРОВИ

__СТОРЕ__ је у складу са важећим законима о заштити потрошача и настоји да испуни своју дужност да обезбеди ефикасан систем за решавање жалби. У случају проблема, купац може контактирати продавца на број телефона: +38617774260 или уложити рекламацију на е-маил инфо@__СТОРЕ__. Жалбени процес је поверљив. Продавац се труди да све спорове реши пријатељским путем. У складу са законским нормама, предузеће Пју доо не признаје ниједног даваоца вансудског решавања потрошачких спорова надлежним за решавање потрошачких спорова које потрошач може покренути у складу са Законом о вансудском решавању потрошачких спорова. -судско решавање потрошачких спорова. Потрошачи имају могућност да прво реше спорове везане за њихову онлајн наруџбу без учешћа суда. Платформа за решавање потрошачких спорова на мрежи доступна је на веб страници хттп://ец.еуропа.еу/цонсумерс/одр/ или хттпс://ец.еуропа.еу/цонсумерс/одр/маин/индек.цфм?евент=маин.хоме2.схов&лнг=СЛ Наведена уредба произилази из Закона о вансудском решавању потрошачких спорова, Уредбе (ЕУ) бр. 524/2013 Европског парламента и Савета о онлајн решавању потрошачких спорова и изменама и допунама Уредбе (ЕЗ) бр. 2016/2004 и Директива 2009/22/ЕЗ.

ПОДАЦИ О УПИСУ У РЕГИСТАР СА УКЉУЧИВАЊЕМ РЕГИСТАР И БР.

ПЈУ доо Седиште: Трг свободе 1А, Чрномељ Матични број: 8071080000 Порески број: СИ87709066 Порески обвезник: ДА Упис у регистарски орган: 16.10.2017 Упис у регистар: Срг 2017/41505 СКД: 46.190 – Неспецијализовано посредовање у продаји разних производа 47.910 – Трговина на мало путем поште или интернета 47.990 – Остала трговина на мало ван продавница, тезги и пијаца Место регистрације: АЈПЕС Крањ

Заштита личних података

Трудимо се да осигурамо да су ваши подаци 100% сигурни код нас. Личне податке чувамо у складу са одредбама Закона о заштити података о личности и користимо их искључиво за пружање наших услуга. Међутим, увек можете да захтевате брисање ваших података које чувамо, а ми ћемо то одмах поступити у складу са тим. Ако желите да вас „заборавимо“, увек можете да откажете претплату једним кликом на е-маил или СМС поруку. Ако желите, можемо и трајно да избришемо ваше податке, што можете затражити слањем писане поруке на доле наведену имејл адресу. За више информација у вези обраде обратите се на: инфо@купи-хитро.си Генерал Компанија ПЈУ доо поштује и штити Вашу приватност и власник је сајта купи-хитро.си и руководилац личних података. Ова изјава о приватности односи се на следеће категорије појединаца:
 • купци,
 • корисници наше веб странице и потенцијални купци,
 • наши добављачи и пословни партнери. Личне податке обрађујемо само на основу унапред дефинисаних, законских сврха и користећи одговарајући правни основ. Које сврхе и правне основе користимо за сваку групу појединаца можете прочитати у тачкама испод. Личне податке чувамо само онолико дуго колико је потребно да испунимо сврху обраде за коју смо прикупили личне податке. Када обрађујемо личне податке на основу ваше сагласности, обрађујемо их док их не опозовете. Рокови задржавања за обраду за појединачне сврхе су детаљније дефинисани у тачкама испод. Прикупљамо ваше податке када нас контактирате за производе, услуге или информације, пријавите се на наше веб странице, учествујете у јавним форумима или другим активностима на нашим дигиталним алатима, одговорите на анкете купаца или на други начин комуницирате са нама. Прикупљамо податке путем различитих технологија, као што су „колачићи“. Више о колачићима можете прочитати испод у одељку ПОЛИТИКА КОЛАЧИЋА. Коришћење личних података Ваше личне податке обрађујемо у различите сврхе, у зависности од односа који имате са нама. Ако посетите нашу интернет продавницу Ако посетите нашу продавницу на мрежи, ми чувамо и сходно томе читамо мале датотеке као што су колачићи на вашем уређају. Неки колачићи нам омогућавају да повежемо ваше активности током прегледавања наших страница од тренутка када отворите прозор веб претраживача до тренутка када га затворите. У тренутку када затворите прозор веб претраживача, повезани колачићи се бришу. Ако сте добављач или пословни партнер: Ваше личне податке обрађујемо у сврху испуњавања уговорних обавеза и чувамо их 5 година од закључења уговора или раскид пословне сарадње. У случају спора, чувамо личне податке до доношења коначне одлуке надлежног органа. Ако купите код нас Ако купите од нас као физичко лице, ми обрађујемо ваше личне податке у сврху обраде ваше поруџбине. Ово су идентификационе и контакт информације и информације о вашим поруџбинама. Коришћење података у сврху обраде ваше поруџбине значи да користимо податке за:
 • могућност довршавања наруџбине путем интернета
 • могућност комуникације са вама
 • потребе за испоруком робе - с тим у вези, такође можемо проследити ваше податке нашим транспортним партнерима Ваше задовољство нашим услугама меримо на основу НПС анкете коју вам шаљемо е-поштом. Шаљемо упитник насумичним корисницима који су од нас купили у последњих месец дана. Резултате анкете чувамо само за сопствену употребу. бр> Обрада по основу испуњења законских обавеза Морамо да испунимо и одређене законом прописане обавезе. Ако обрађујемо ваше личне податке из овог разлога, није нам потребна ваша сагласност за такву обраду података. На овом правном основу обрађујемо ваше идентификационе и контакт податке, податке о налозима, наиме у циљу поштовања важећих закона, а који су у време израде предметног меморандума посебно следећи:
 • Законик о облигационим односима (ОЗ),
 • Закон о заштити потрошача (ЗВПот),
 • Закон о порезу на додату вредност (ЗДДВ-1),
 • Закон о пореској верификацији фактура (ЗДавПР),
 • Закон о рачуноводству (ЗР),
 • Закон о електронским комуникацијама (ЗЕЦом),
 • Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (ЗППДФТ-1). У ту сврху користимо личне податке највише 10 година (плус текућу годину) након последњег документа издатог у вези са вашом наруџбом. Прослеђивање ваших личних података Ваше личне податке нећемо прослеђивати другима, осим у следећим случајевима:
 • Када придружене компаније или треће стране обављају услуге у наше име, као што су одговарање на ваше захтеве или испорука пакета и корисничких услуга, итд. Овим компанијама је забрањено да користе ваше личне податке у друге сврхе осим оних које смо од њих захтевали или у складу са законом. Ту спадају нпр. услуге испоруке, провајдери е-поште итд.
 • Када делимо личне податке у оквиру компаније или са трећим лицима да бисмо обезбедили безбедност и сигурност наших купаца, да бисмо заштитили своја права и имовину у складу са правним поступком, или на други начин када имамо добронамерно уверење да је обелодањивање потребно по закону. Ту спадају нпр. ИТ и финансијски консултанти, спољни правни консултанти итд. Све треће стране са којима делимо личне податке обавезују се посебним уговором за заштиту личних података. Исто тако, трећа лица не смеју користити ове личне податке у сврхе изван личних података наведених у уговору. Сигурност и складиштење ваших личних података Безбедност и поверљивост ваших личних података су нам изузетно важни. Наша компанија редовно спроводи техничке, административне и физичке мере безбедности у циљу заштите података од неовлашћеног приступа, откривања и коришћења. Ове мере укључују:
 • Редовно ажурирање софтвера, хардвера и апликативне опреме,
 • Обука запослених,
 • Контрола над уговорним обрађивачима и
 • Обезбеђење пословног простора. Ваша права Своја права можете остварити писаним путем на адресу ПЈУ доо, Трг Свободе 1А, Чрномељ са упутом Заштита података о личности или путем е-маила на инфо@купи-хитро.си са предметом Заштита података о личности. Имате следећа права:
 • Приступ личним подацима: Од нас можете затражити информације о томе да ли обрађујемо личне податке о вама и, ако то урадимо, можете затражити приступ личним подацима и информацијама о обради (које податке обрађујемо и одакле ти подаци потичу).
 • Ограничење обраде личних података: можете затражити од нас ограничење обраде ваших личних података (када се, на пример, проверава тачност или потпуност ваших личних података).
 • Брисање личних података: Можете тражити од нас да избришемо ваше личне податке.
 • Штампање личних података: Можете захтевати да вам доставимо ваше личне податке које сте нам доставили у структурираном, уобичајено коришћеном и машински читљивом формату.
 • Приговор на обраду личних података: имате право да приговорите на обраду ваших личних података када се обрађују у сврхе директног маркетинга или да пружите ваше личне податке трећим лицима у сврхе директног маркетинга.
 • Политика колачића

  ПЈУ доо поштује и штити вашу приватност. Овде можете прочитати како поступамо са вашим личним подацима. Ова политика колачића описује руковање подацима које пружају колачићи и технологије сличне колачићима. Ова политика је у складу са Општом уредбом ЕУ о заштити података и локалним законом.

  Шта су колачићи и зашто су потребни?

  Колачић је кратак текст који веб локација шаље вашем претраживачу када га посетите. На овај начин вас веб-сајт препознаје, памти информације о вашој посети и пружа вам пријатељску и једноставнију онлајн услугу. Уз помоћ колачића прилагођавамо садржај на нашој веб страници, памтимо ваша подешавања и бележимо вашу посету нашој онлајн продавници. Претраживање наше онлине продавнице је пријатније, брже и пре свега ефикасније са колачићима. На нашој веб страници користимо различите категорије колачића, који су подељени на:
 • неопходни колачићи
 • функционални колачићи и
 • рекламне или маркетиншке колачиће. Неопходни колачићи су колачићи без којих наша веб локација не ради. Ови колачићи се аутоматски постављају на ваш уређај и не могу се искључити. Неопходни колачићи вас не могу идентификовати и само обезбеђују тачан приказ веб странице. Функционални колачићи су колачићи који омогућавају различите функције наше веб странице, као нпр подешавање језика, чување корпе итд. Ове колачиће ћемо инсталирати само уз вашу претходну сагласност. Маркетиншки колачићи се користе за испоруку персонализованог оглашавања. Ови колачићи креирају ваш профил на основу података на основу којих вам се приказују рекламе које вас занимају. Ове колачиће ћемо инсталирати само уз вашу сагласност. Подсећамо вас да одбијање употребе колачића неће спречити приказивање реклама на веб локацијама, јер ћете и даље примати огласе; огласи које ћете видети неће бити прилагођени вашим интересовањима.
 • Уређивање подешавања колачића

 • Ви одлучујете да ли ћете дозволити да се колачићи чувају на вашем уређају.
 • Можете променити подешавања колачића у било ком тренутку, на банеру на дну странице „Управљање колачићима“.
 • Када посетите нашу веб страницу, аутоматски ће се инсталирати само неопходни колачићи. Ми ћемо инсталирати колачиће за преференције и маркетинг само на основу вашег пристанка.
 • Како да дам сагласност?

  Када први пут посетите наш сајт, отвориће се искачући прозор у коме можете да изаберете одговарајућа подешавања колачића. Можете променити своја подешавања кликом на банер „управљање колачићима“ на дну наше веб странице. Отвориће се искачући прозор где можете да измените подешавања колачића. Ако сте већ посетили наш сајт и потврдили колачиће, можете променити подешавања овде: Управљање колачићима. Имајте на уму да одбијање рекламних колачића неће спречити приказивање реклама, јер ћете и даље видети исти број реклама као да сте прихватили рекламне колачиће. Одбијање рекламних колачића само ће довести до тога да видите опште опште огласе, али не и огласе прилагођене вашим жељама и потребама. Такође можете да контролишете и мењате подешавања колачића у свом веб претраживачу. За информације о подешавањима колачића, изаберите веб прегледач који користите. Ако промените или избришете датотеку колачића вашег претраживача, промените или наградите свој прегледач или уређај, можда ћете морати поново да онемогућите колачиће. Процедура за управљање и брисање колачића разликује се од претраживача до претраживача. Ако вам је потребна помоћ око овога, можете погледати у корисничкој помоћи претраживача. Такође можете да онемогућите праћење Гоогле аналитике на следећем линку хттпс://маркетингплатформ.гоогле.цом/абоут/ . Више о колачићима можете прочитати на: хттп: //иоуронлинецхоицес.цом/ .

  Сврхе за које се колачићи користе на нашој веб страници

  Колачићи се користе на нашој веб страници у различите сврхе, и то:
 • препознавање корисника при следећој посети,
 • одржавање оцена ставки које сте дали,
 • аналитику веб странице,
 • обезбеђивање безбедности веб странице,
 • колачић сесије за праћење и одржавање корпе за куповину,
 • колачић за слање поруке о непотпуној куповини,
 • рад видео садржаја,
 • рад ћаскања на страници и
 • рекламирање. Ако имате било каквих питања или су вам потребне додатне информације о колачићима или обради личних података, контактирајте нас на инфо@купи-хитро.си.