Правила и условия

Общите условия на онлайн магазина beffino.com са изготвени в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД), Закона за защита на личните данни (ЗЗП) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС), въз основа на препоръките на Търговско-промишлената палата и международните кодекси за електронна търговия, и определят условията за закупуване на продукти чрез уебсайта. Онлайн магазинът beffino.com, в който са публикувани настоящите Общи условия, се управлява от Pju d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, наричан по-долу "Доставчик". Съветваме ви да прочетете Общите условия по-долу, преди да използвате онлайн магазина. Общите условия за търговия уреждат функционирането на онлайн магазина beffino.com, правата на потребителя и онлайн магазина, както и търговските взаимоотношения между beffino.com и купувача. Купувачът е обвързан с Общите условия, които са валидни към момента на покупката (подаване на онлайн поръчка). Потребителят всеки път се запознава с Общите условия при подаване на поръчка и с подаването на поръчка потвърждава, че е запознат с тях.

ГАМА ОТ ПРОДУКТИ

Поради естеството на онлайн бизнеса, офертата на beffino.com се актуализира и променя често и бързо. Посочената цена е валидна за онлайн покупки в случай на незабавно 100% плащане при доставка, банкова карта или paypal.

ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Доставчикът се задължава да предостави на купувача следната информация по всяко време, преди купувачът да бъде обвързан от договора или офертата:

- идентичността на дружеството (наименование и седалище на дружеството, регистрационен номер),
- адреси за контакт, позволяващи бърза и ефективна комуникация (електронна поща, телефон),
- основните характеристики на стоките или услугите (включително следпродажбеното обслужване и гаранциите),
- достъпност на продуктите (всеки продукт или услуга, предлагани на уебсайта, трябва да са достъпни в разумен срок),
- сроковете и условията за доставка на продукта или извършване на услугата (начин, място и време на доставка),
- всички цени трябва да бъдат ясно и недвусмислено посочени и да е видно дали те вече включват данъци и транспортни разходи,
- начина на плащане и доставка и срока на валидност на тази информация,
- срокът на валидност на офертата,
- срока, в който все още е възможно да се откажете от договора, и условията за отказ; освен това дали и колко струва на купувача връщането на продукта,
- процедурата за подаване на жалби трябва да бъде обяснена, включително всички данни за контакт или обслужване на клиенти.

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

В магазина beffino.com доставчикът предлага следните начини на плащане:

- наложен платеж
- с дебитна или кредитна карта (Mastercard, Visa)
- Paypal

ЦЕНИ

Цените са валидни към момента на подаване на поръчката и нямат предварително определен срок на валидност. Цените са валидни в случай на плащане чрез посочените по-горе начини на плащане, при посочените по-горе условия.
Всички цени са с включен ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.
Договорът за продажба между Доставчика и Купувача се сключва в момента, в който Доставчикът потвърди поръчката и Купувачът получи първото електронно писмо за статуса на своята поръчка (със заглавие "Поръчката потвърдена"). От този момент нататък всички цени и други срокове и условия са фиксирани и се прилагат както за Доставчика, така и за Купувача. Купувачът е лицето, чиито данни са посочени в момента на подаване на поръчката.
Договорът за покупко-продажба (първият имейл за статуса на поръчката) ще се съхранява в архивите на компанията и в електронен вид на сървъра на доставчика beffino.com и ще бъде достъпен за купувача при поискване.
Доставчикът изпраща фактурата в pdf формат на електронния адрес на купувача. Във фактурата се посочват цената и всички разходи, свързани с покупката.
Отговорност на купувача е да провери точността на информацията, преди да направи поръчка. Няма да разглеждаме никакви последващи възражения срещу коректността на фактурата.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОКУПКА

1. Чакаща поръчка.
След като направи поръчка, клиентът получава имейл известие, че поръчката е приета в опашката. На този етап клиентът има възможност да откаже поръчката по имейл в рамките на 1 час.
2. Потвърдена поръчка
Доставчикът уведомява купувача по електронна поща за очакваното време за доставка. На този етап договорът за покупка на поръчаните артикули между купувача и доставчика е необратимо сключен.
3. Изпратени стоки
Стоките са опаковани и изпратени от Доставчика в рамките на обещания срок, а Купувачът е уведомен по електронна поща или по телефона. В гореспоменатото електронно писмо Доставчикът информира Купувача и за политиката за връщане, процедурата, която трябва да се следва в случай на забавяне на доставката и в случай на жалба.

ФАКТУРИРАНЕ

Онлайн магазинът beffino.com е онлайн магазин за търговия на дребно, предназначен за покупки от физически лица (B2C). Не позволяваме на юридически лица (B2B) да продават чрез нашия онлайн магазин. Ако желаете да установите B2B отношения с нас и искате да закупите по-голямо количество от нашите продукти, моля, свържете се с нашия представител по имейл на адрес bg@beffino.com . Последващи промени в името на партньора след направената поръчка не са възможни.

Право на отказ

В случай на договори от разстояние или извън търговския обект потребителят има право, съгласно ЗЗП, да ни уведоми в срок от 30 дни от ПОЛУЧАВАНЕТО, че се отказва от договора, без да е необходимо да посочва причина за решението си. Потребител е физическо лице, което придобива или използва стоки и услуги за цели извън своята професионална дейност или дейност с цел печалба. Поради това възможността за отказ от договор съгласно ЗЗП НЕ се прилага за юридически лица.
Купувач, който се отказва от договор или поръчка, трябва да върне стоките в оригиналната им опаковка и в същото количество, освен ако стоката не е унищожена, повредена, загубена или намалена по количество, без вина на потребителя.

В случай че Продавачът установи, че върнатите стоки са повредени или че върнатото количество не отговаря на изискванията, Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на стоките, при условие че намаляването на стойността е резултат от поведение, което не е строго необходимо за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Потребителят може да проверява и тества стоките в степента, която е строго необходима за установяване на фактическото положение. Самият факт, че стойността на стоките е намаляла в резултат на поведението на потребителя, не лишава потребителя от правото да се откаже от договора и по този начин да получи възстановяване на покупната цена.

Счита се, че сте направили своевременно оттегляне, ако сте го изпратили в рамките на срока, определен за оттегляне. Тежестта на доказване във връзка с упражняването на правото на отказ, предвидено в настоящия член, се носи от потребителя. Тежестта на доказване във връзка с упражняването на правото на отказ, предвидено в настоящия член, се носи от потребителя.

Ако вече сте получили стоките и се откажете от договора, трябва да върнете стоките в срок от 30 дни от уведомлението за отказ с препоръчана поща като пратка на нашия адрес: Гр.София, ж.к. Горубляне ул .инж."Георги Белов" 5А - Еконт Логистичен център (НПЗ Изток Младост).

Ще се счита, че сте върнали стоките навреме, ако ги изпратите преди изтичането на 30-дневния срок за връщане.

Моля, върнете продуктите като пратка, а не като писмо. Върнатите продукти трябва да бъдат придружени от копие на фактурата и попълнен формуляр за връщане на гърба на фактурата. Пакети с откуп НЕ се приемат.

В случай на отказ от договора потребителят носи отговорност само за разходите за връщане на стоките, които се начисляват съгласно ценовата листа на пощата за доставка и зависят от вида и размера на пратката.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на направените допълнителни разходи, ако изрично е избрал вид доставка, различен от най-рентабилната стандартна доставка, предлагана от продавача.

В случай на отказ от договора дружеството възстановява всички получени плащания незабавно или най-късно в рамките на 30 дни от получаване на уведомлението за отказ. Дружеството връща получените плащания на потребителя чрез същото платежно средство, което е използвал потребителят, освен ако потребителят изрично не е поискал използването на друго платежно средство и ако потребителят не понесе никакви разходи в резултат на това. Потребителят не може да претендира за възстановяване на направените допълнителни разходи, ако изрично е избрал вид превоз, различен от най-рентабилния стандартен превоз, предлаган от предприятието.

Ако продуктът не работи правилно или не работи според очакванията ви, моля, обадете се на нашата техническа служба на следния телефонен номер, където нашите консултанти ще могат да ви помогнат с необходимите разяснения. Това ще ви помогне да избегнете неправилна употреба на продукта, повреда на самия продукт и евентуална повреда на други вещи.

Няма да можем да разглеждаме претенции за продукти, за които установим, че са били повредени в резултат на неправилна или неподходяща употреба или обработка, която не е строго необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Ако желаете да получите такъв продукт след отхвърляне на рекламация, ние ще ви го изпратим и ще ви таксуваме за разходите, свързани с доставката на такъв продукт, или можете да вземете такъв продукт от нашия адрес. При отказ от договора, ако сте добавили експресна доставка, ние няма да възстановим разликата в цената между експресна и стандартна доставка.

Формулярът за оттегляне можете да намерите на следния линк

ДЕФЕКТ НА СТОКИТЕ

Потребителят може да упражни правата си по закона за съществените дефекти, ако уведоми продавача за дефекта в рамките на два месеца от датата, на която дефектът е бил открит. Потребителят трябва да опише подробно дефекта в уведомлението за дефекта и да даде възможност на продавача да провери стоката.

Потребител, който надлежно е уведомил продавача за дефект, има право да поиска от продавача да:

да отстрани дефекта на стоките или да възстанови част от платената сума, пропорционална на дефекта; или
да замени дефектните стоки с нови, безупречни стоки; или
да възстанови платената сума.

Ако съществуването на дефект на стоката или нередност при извършването на услугата не се оспорва, продавачът трябва да изпълни искането на потребителя, посочено в предходния параграф, възможно най-скоро и най-късно в рамките на 8 дни.

Ако наличието на дефект в стоката се оспорва, продавачът трябва да отговори писмено на искането на потребителя не по-късно от 8 дни след получаването на искането.

Когато дефектът е съществен:

ако стоките нямат характеристиките, необходими за нормалната им употреба или обращение;
ако стоките нямат характеристиките, необходими за конкретната употреба, за която купувачът ги купува, което е било известно или е трябвало да бъде известно на продавача;
ако вещта не притежава качествата и характеристиките, които са били изрично или мълчаливо уговорени или предписани;
ако продавачът е предал стока, която не съответства на мостра или модел, освен ако мострата или моделът са били показани само с информационна цел.

Пригодността на стоките за нормална употреба се преценява по отношение на обикновени стоки от същия вид и в светлината на всички изявления, направени от продавача или производителя относно характеристиките на стоките, по-специално чрез рекламата, представянето на продукта или обозначенията върху самите стоки.

Как приемаме дефектни стоки?
Купувачът може да упражни правата си по отношение на съществен дефект, ако ни уведоми за дефекта в срок от два месеца от датата, на която дефектът е открит.

Купувачът трябва да опише подробно дефекта в известието за дефект и да ни даде възможност да проверим артикула.

Отговорността за съществени дефекти се подчинява на разпоредбите на закона, уреждащ договорните отношения, и на Закона за защита на потребителите.

Кога продавачът не носи отговорност за дефекти на стоката?

Продавачът не носи отговорност за материални дефекти на стоките, които са станали явни след изтичането на две години от предаването на стоките. Счита се, че дефектът на стоките е съществувал към момента на доставката, ако се появи в рамките на шест месеца след доставката. Правата на потребителя се погасяват с изтичането на две години от датата, на която дефектът е бил съобщен на продавача.

Формуляр за докладване на съществен дефект: Връзка

РАЗХОДИ и ДОСТАВКА НА СТОКИ

В допълнение към покупната цена на поръчаните продукти, купувачът е длъжен да заплати разходите за доставка при получаване на стоките.

За доставка на поръчки в Р. България, Еконт ще достави пакета. В случай на наложен платеж GLS ще начисли такса от 1,99 лева, а при плащане с кредитна карта или Paypal няма такса.

Поръчаните продукти ще бъдат доставени на адреса, който сте посочили като адрес за доставка.

Доставката се извършва в рамките на 3/5 работни дни. Доставките се извършват предимно сутрин. В деня на доставката Econt ще се свърже с вас преди самата доставка. В случай че не можете да вземете пратката в момента на доставката, службата за доставка ще остави пратката в най-близкия автомат за пратки по предварителна уговорка.В случай че не можете да се свържете по телефона, пратката ще бъде върната в централния склад. И в двата случая ще бъдете информирани с SMS къде ви чака пратката.

В случай на пратки до страни от Европейския съюз за изчисляване на таксата се използва ценовата листа на куриерската служба, която е приела пратката. За по-бърза доставка или доставка извън България, моля, свържете се с нас по телефона или по имейл. В случай, че не сте получили пакета в срока, посочен за експресна доставка, моля, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти на bugarska@support-pju.eu , за да Ви бъде възстановена разликата между стандартната и експресната доставка.

Гаранция

Стоките имат гаранция, ако това е посочено в гаранционната карта или фактурата. Гаранцията е валидна, ако се спазват инструкциите в гаранционната карта и се представи фактура.Продуктите в онлайн магазина подлежат на гаранционни условия съгласно Закона за защита на потребителите.

Формуляр за връщане на артикул в гаранция.

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ С КОЛИЧЕСТВЕНИ ОТСТЪПКИ

В случай на отказ от договора за продукти с количествени отстъпки всички продукти трябва да бъдат върнати на купувача, който желае да получи пълната сума на поръчката. В случай че купувачът не върне продуктите, той може да ги задържи само на пълната цена (без отстъпката за количество), налична в онлайн магазина.
В случай на позоваване на гаранцията, Купувачът има право да замени отделния артикул или цялата поръчка, получена в рамките на количествените отстъпки.

ОФЕРТА 1+1 ГРАТИС

1+1 ГРАТИС (СЪЩИЯТ ПРОДУКТ)
В случай на анулиране на договора с избраната промоция '1+1 безплатно' клиентът, който желае да получи пълната сума на поръчката, трябва да върне всички продукти. В случай че клиентът върне само един продукт, вторият продукт може да бъде запазен само на половината от цената, налична в онлайн магазина.
В случай че гаранцията бъде задействана, купувачът има право да замени отделния артикул или цялата поръчка, получена в рамките на кампанията 1+1 безплатно.
1+1 ГРАТИС (РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ)
В случай на анулиране на договора с избраната промоция '1+1 безплатно' клиентът, който желае да получи пълната сума на поръчката, трябва да върне всички продукти. В случай че клиентът върне всички продукти, вторият продукт може да бъде запазен на половината от редовната цена на запазения продукт.
В случай че гаранцията бъде задействана, купувачът има право да замени отделния артикул или цялата поръчка, получена в рамките на кампанията 1+1 безплатно.

ОФЕРТА 2+1 ГРАТИС

В случай на анулиране на договора с избраната промоция '2+1 безплатно' клиентът, който желае да получи пълната сума на поръчката, трябва да върне всички продукти. В случай че клиентът върне всички продукти с изключение на безплатния, безплатният продукт може да бъде задържан само на пълната цена, налична в онлайн магазина. В случай че клиентът върне само продукта гратис, той няма право на възстановяване на сумата.
В случай на позоваване на гаранцията Клиентът има право да замени отделния продукт или цялата поръчка, получена в рамките на кампанията 2+1 гратис.

ТАЙНСТВЕН ПОДАРЪК

В случай на материален дефект или право на отказ от договора купувачът трябва да върне цялото съдържание на опаковката - частични възстановявания (за отделни елементи в опаковката) не са възможни.

В случай на гаранционна претенция купувачът има право да замени отделния артикул, получен в пакета (това не се отнася за продукти с ограничен срок на годност - например батерии).

Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде възстановен или заменен продуктът, са посочени на уебсайта в раздел "Общи условия".

Комуникация

В случай на материален дефект или право на отказ от договора купувачът трябва да върне цялото съдържание на опаковката - частични възстановявания (за отделни елементи в опаковката) не са възможни.

В случай на гаранционна претенция купувачът има право да замени отделния артикул, получен в пакета (това не се отнася за продукти с ограничен срок на годност - например батерии).

Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде възстановен или заменен продуктът, са посочени на уебсайта в раздел "Общи условия".

ЖАЛБИ И СПОРОВЕ

beffino.com спазва приложимото законодателство за защита на потребителите и се стреми да изпълни задължението си да осигури ефективна система за разглеждане на жалби.

В случай на проблеми Купувачът може да се свърже с Продавача по електронна поща на адрес bg@beffino.com, за да подаде жалба. Процесът на разглеждане на жалби е поверителен.

Продавачът полага максимални усилия за разрешаване на всички спорове по взаимно съгласие.

Pju d.o.o. не признава нито един доставчик на услуги за извънсъдебно решаване на потребителски спорове за компетентен да разреши потребителски спор, който потребителят може да повдигне съгласно Закона за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, в съответствие с правните норми.

Потребителите имат възможност да разрешават спорове, свързани с тяхната онлайн поръчка, без да се обръщат към съда на първа инстанция.

Платформата за онлайн решаване на потребителски спорове е достъпна на адрес

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ или https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Горепосочените разпоредби се основават на Закона за извънсъдебно решаване на потребителски спорове Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2016/2004 и Директива 2009/22/ЕО.

ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА В РЕГИСТЪРА, КАТО СЕ ПОСОЧВА РЕГИСТЪРЪТ И РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР

PJU d.o.o.
Седалище: Trg svobode 1A, Črnomelj
Регистрационен номер: 8071080000
Данъчен номер: SI87709066
Данъчно задължено лице: ДА
Регистриран от органа по регистрация: 16.10.2017 г.
Вписване в регистъра: Srg 2017/41505
SKD:

46.190 - Неспециализирани посреднически дейности при продажбата на различни стоки
47.910 - Продажба на дребно чрез поръчка по пощата или по интернет
47.990 - Други продажби на дребно, които не са в магазини, сергии или пазари
Място на регистрация: AJPES Kranj

Защита на личните данни

Работим усилено, за да гарантираме, че данните ви са 100% защитени при нас. Съхраняваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ги използваме изключително за предоставяне на нашите услуги.

Винаги обаче можете да поискате изтриване на данните, които съхраняваме, и ние ще изпълним искането ви незабавно.

Ако желаете да бъдете "забравени", можете да се отпишете, като ни изпратите имейл или текстово съобщение с едно кликване. Ако предпочитате, можем също така да изтрием данните ви за постоянно и можете да поискате това, като ни пишете на посочения по-долу имейл адрес.

За повече информация относно обработката, моля, свържете се с: bg@beffino.com

Обща информация

PJU d.o.o. уважава и защитава Вашата поверителност и е собственик на уебсайта kupi-hitro.si и администратор на Вашите лични данни. Тази декларация за поверителност се отнася за следните категории лица:

 • Клиенти,
 • потребители на нашия уебсайт и потенциални клиенти
 • наши доставчици и бизнес партньори.

  Обработваме лични данни само въз основа на предварително определени, легитимни цели и като използваме съответното правно основание. Можете да разберете кои цели и правни основания използваме за всяка група лица в разделите по-долу.

  Съхраняваме личните данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта на обработката, за която са събрани. Когато обработваме лични данни въз основа на вашето съгласие, ще продължим да ги обработваме, докато не оттеглите съгласието си. По-подробно определяме периодите на съхранение за обработката за всяка цел в параграфите по-долу.

  Събираме вашите данни, когато се свържете с нас за продукти, услуги или информация, регистрирате се на нашите уебсайтове, участвате в публични форуми или други дейности в нашите цифрови инструменти, отговаряте на клиентски проучвания или по друг начин комуникирате с нас. Събираме информация чрез различни технологии, като например "бисквитки". Можете да прочетете повече за бисквитките в раздела ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ по-долу.

  Използване на лични данни

  Ние обработваме Вашите лични данни за различни цели в зависимост от отношенията Ви с нас.

  Ако посетите нашия онлайн магазин

  Ако посетите нашия онлайн магазин, ние съхраняваме малки файлове, като например "бисквитки", на Вашето устройство и впоследствие ги прочитаме от Вашето устройство. Някои "бисквитки" ни позволяват да проследяваме действията ви, докато разглеждате нашите сайтове, от момента, в който отворите прозореца на уеб браузъра си, до момента, в който го затворите. В момента, в който затворите прозореца на уеб браузъра, свързаните с него бисквитки се изтриват.

  Ако действате като доставчик или бизнес партньор:

  Обработваме Вашите лични данни за целите на изпълнение на договорните ни задължения и ги съхраняваме в продължение на 5 години от изпълнението на договора или края на бизнес отношенията. В случай на спор ще съхраняваме вашите лични данни до издаването на окончателно решение от компетентния орган.

  Ако направите покупка от нас

  Ако направите покупка от нас като физическо лице, ние обработваме Вашите лични данни за целите на обработката на Вашата поръчка. Това включва данни за идентификация, контакт и поръчка.

  Използването на вашите данни за целите на обработката на вашата поръчка означава, че използваме данните ви за:

 • възможността да завършите поръчката си онлайн възможността да
 • комуникираме с вас необходимостта от
 • доставка на стоките - в тази връзка може да предадем данните ви и на нашите транспортни партньори

  Измерваме удовлетвореността ви от нашите услуги въз основа на проучване NPS, което ви изпращаме по имейл. Изпращаме въпросника на случайни клиенти, които са направили покупка при нас през последния месец. Съхраняваме резултатите от проучването само за наша собствена употреба.

  Обработкавъз основа на спазване на законови задължения

  Трябва да спазваме и някои задължения, наложени от закона. Ако обработваме личните ви данни по тази причина, не се нуждаем от вашето съгласие за този вид обработка на данни. Ние обработваме вашите данни за идентификация, контакт и поръчка на това правно основание, за да спазваме законите, които са в сила към момента на този меморандум, а именно:

 • Закон за задълженията и договорите(ЗЗД)
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за данъчно потвърждаване на фактури
 • Закон за счетоводството (ЗС),
 • Закон за електронните съобщения (ЗЕС),
 • Закон за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма


 • За тази цел използваме личните данни за максимум 10 години (плюс текущата година) след последния документ, издаден във връзка с вашата поръчка.

  Няма да споделяме вашите лични данни с други лица, освен в следните случаи:
 • Когато свързани дружества или трети страни извършват услуги от наше име, например отговарят на вашите заявки или доставят пакети и услуги на клиенти и други подобни. На тези компании е забранено да използват личната ви информация за цели, различни от тези, за които сме ги помолили или които са задължени да правят по закон. Това включва например услуги за доставка, доставчици на електронна поща и др.
 • Когато споделяме лична информация в рамките на нашата компания или с трети страни, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите клиенти, да защитим правата и собствеността си в съответствие със съдебен процес или в други случаи, когато имаме добросъвестно убеждение, че разкриването се изисква от закона. Това включва например ИТ и финансови консултанти, външни правни консултанти и др.

  Всички трети страни, с които споделяме лични данни, са задължени да защитават личните данни с отделен договор. На трети страни също така не е позволено да използват тези лични данни за цели извън договорените лични данни.

  Сигурност и съхранение на Вашите лични данни

  Сигурността и поверителността на Вашите лични данни са от първостепенно значение за нас. Нашата компания редовно прилага технически, административни и физически мерки за сигурност, предназначени да защитят вашата информация от неоторизиран достъп, разкриване и използване.

  Тези мерки включват:
 • Редовно актуализиране на софтуера, хардуера и приложенията,
 • обучение на служителите,
 • контрол на обработващите договори и сигурност на
 • помещенията.

  Вашите права

  Можете да упражните правата си, като се свържете с нас писмено на адрес PJU d.o.o., Trg Svobode 1A, Črnomelj с предмет Защита на личните данни или по електронна поща на адрес bg@beffino.com с предмет Защита на личните данни.

  Имате следните права:
 • Достъп до лични данни: можете да поискате от нас информация за това дали обработваме лични данни за Вас и ако обработваме, можете да поискате достъп до Вашите лични данни и информация за обработката (какви данни обработваме и откъде идват тези данни).
 • Ограничаване на обработката на лични данни: можете да поискате от нас да ограничим обработката на Вашите лични данни (например когато проверяваме точността или пълнотата на Вашите лични данни).
 • Изтриване на лични данни: можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни.
 • Извличане на лични данни: можете да поискате да ви предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • Възразяване срещу обработването на лични данни:
 • имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, когато обработването е за целите на директния маркетинг или за предаването на личните ви данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

  Политика за бисквитки

  PJU d.o.o. уважава и защитава личните ви данни. Тук можете да прочетете как обработваме вашите лични данни.

  Настоящата Политика за бисквитките описва как управляваме информацията, предоставена ни от бисквитки и подобни на тях технологии. Тази политика е в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС и местното законодателство.

  Какво представляват бисквитките и защо са необходими?

  "Бисквитката" е кратък текст, който уебсайтът изпраща на браузъра ви, когато го посещавате. По този начин уебсайтът ви разпознава, запомня информация за вашето посещение и ви предоставя по-приятелски настроени и опростени онлайн услуги. Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието на нашия уебсайт, да запомним предпочитанията ви и да запишем посещението ви в нашия онлайн магазин. С бисквитките разглеждането на нашия онлайн магазин е по-приятно, по-бързо и най-вече по-ефективно.

  На нашия уебсайт използваме различни категории бисквитки, които се разделят на:
 • основни бисквиткифункционални
 • бисквитки и гласови
 • или маркетингови бисквитки


 • Необходимите бисквитки са бисквитки, без които нашият уебсайт не функционира. Тези бисквитки се поставят автоматично на вашето устройство и не могат да бъдат изключени. Необходимите "бисквитки" не могат да ви идентифицират и се използват само за гарантиране на правилното показване на уебсайта.

  Функционалните "бисквитки" са "бисквитки", които позволяват различни функции на нашия уебсайт, като например настройване на езика, поддържане на количката за пазаруване и др. Ще поставяме тези бисквитки само с вашето предварително съгласие.

  Маркетинговите бисквиткисе използват за осъществяване на персонализирана реклама. Тези "бисквитки" създават ваш профил въз основа на предоставената от вас информация, който се използва за показване на реклами, които представляват интерес за вас. Тези бисквитки се поставят само с вашето съгласие. Моля, обърнете внимание, че отказът от използване на "бисквитки" няма да ви попречи да виждате реклами на уебсайта, тъй като все още ще получавате реклами; но рекламите, които виждате, няма да бъдат съобразени с вашите интереси.

  Редактиране на настройките за бисквитки

 • Вие решавате дали да разрешите съхраняването на "бисквитки" на вашето устройство.
 • Можете да промените настройките си за бисквитките по всяко време, като кликнете върху банера в долната част на страницата ˝Управление на бисквитките˝.
 • Когато посещавате нашия уебсайт, автоматично се задават само необходимите бисквитки. Бисквитките за предпочитания и маркетинг се задават само с ваше съгласие.
 • Как да дам съгласие?

  Когато посетите нашия уебсайт за първи път, ще ви бъде показан изскачащ прозорец, в който можете да изберете подходящите настройки за бисквитките. Можете да промените предпочитанията си, като кликнете върху банера "Управление на бисквитките" в долната част на нашия уебсайт. Ще се отвори изскачащ прозорец, в който ще можете да редактирате настройките си за бисквитките.

  Ако вече сте посетили нашия уебсайт и сте приели бисквитките, можете да промените настройките си тук.

  Моля, обърнете внимание, че отхвърлянето на рекламните бисквитки няма да ви попречи да виждате реклами, тъй като ще виждате същия брой реклами, както ако сте приели рекламните бисквитки. Отхвърлянето на рекламните бисквитки ще доведе до това, че ще виждате само общи, обобщени реклами, а не реклами, които са съобразени с вашите предпочитания и нужди. Можете също така да контролирате и променяте настройките на бисквитките в уеб браузъра си. За информация относно настройките на "бисквитките", моля, изберете уеб браузъра, който използвате. Ако промените или изтриете файла с "бисквитки" на браузъра си или промените или смените браузъра или устройството си, може да се наложи отново да деактивирате "бисквитките". Процесът на управление и изтриване на "бисквитките" е различен в различните браузъри. Ако имате нужда от помощ, можете да се обърнете към раздела за помощ на браузъра си. Можете също така да деактивирате проследяването на Google Analytics на следната връзка: https: //marketingplatform.google.com/about/. Можете да научите повече за бисквитките на: http: //youronlinechoices.com/.

  Цели, за които се използват "бисквитките" на нашия уебсайт

  Бисквитките се използват на нашия уебсайт за различни цели, включително:

 • разпознаване на потребителя при следващо посещение,
 • запазване на оценките на артикулите, които сте предоставили,
 • анализ на сайта,
 • сигурност на сайта,
 • бисквитка на сесията за наблюдение и поддържане на кошницата за пазаруване,
 • бисквитка за изпращане на съобщение за незавършена покупка,
 • работа с видео съдържание,
 • работа с чата на сайта и
 • реклама.

  Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно бисквитките или обработката на лични данни, моля, свържете се с нас на bg@beffino.com