ВРЪЩАНЕ И ЗАМЕНИ

ГРАФИК ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

Купувачът има право да уведоми PJU doo писмено в срок от 30 дни, че се отказва от договора. За да се откажете от договора, попълнете формуляра, който се намира ТУК.
30-дневният период за отказ от договора започва да тече от деня, следващ деня на получаване/доставка на поръчаната стока.

НАЧИНИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОКУПКАТА

Покупната цена се връща на купувача по начина на плащане, използван при покупката, с изключение на плащанията в брой при получаване, купувачът получава покупната цена по своята транзакционна сметка.

ДЕФЕКТ ИЛИ ДЕФЕКТЕН ПРОДУКТ

Потребителят може да упражни правата си от фактическа грешка или. дефектен продукт, ако уведоми продавача за дефекта в рамките на два месеца от датата, на която дефектът е открит. Потребителят трябва да опише подробно дефекта в уведомлението за дефект и да позволи на продавача да провери артикула.
Потребителят, който правилно е информирал продавача за дефекта, има право да изисква от продавача:
да отстрани дефекта на стоката или да възстанови част от платената сума пропорционално на дефекта или
за замяна на дефектни стоки с нови безупречни стоки или
връща платената сума.
Ако не се оспорва наличието на дефект на стоката или нередност при предоставянето на услугата, продавачът е длъжен да изпълни искането на потребителя от предходната алинея във възможно най-кратък срок и най-късно до 8 дни.
Продавачът е длъжен да отговори писмено на искането на потребителя не по-късно от 8 дни след получаване на заявката, ако се оспорва наличието на дефект в стоката.
Когато грешката е реална:
ако вещта не притежава свойствата, необходими за нормалното й използване или за обръщение;
ако вещта няма свойствата, необходими за специалната употреба, за която купувачът я купува, но която е била известна на продавача или е трябвало да му бъде известна;
ако вещта няма качествата и качествата, които са били изрично или мълчаливо договорени или предписани;
ако продавачът е предал вещ, която не съответства на модела или модела, освен ако моделът или моделът не са били показани само за уведомяване.
Пригодността на стоките за нормална употреба се оценява в светлината на нормални стоки от същия тип и като се вземат предвид всички изявления на продавача относно характеристиките на стоките, направени от продавача или производителя, по-специално чрез реклама, представяне на продукта или посочване на самите стоки.
Как се потвърждава действителната грешка?
Клиентът може да упражни правата си, произтичащи от материален дефект, ако ни уведоми за дефекта в срок от два месеца от деня на откриване на дефекта.
Клиентът трябва да опише дефекта по-подробно в известието за грешка и да ни позволи да проверим артикула.
За отговорността за съществени грешки се прилагат разпоредбите на закона за задълженията и на Закона за защита на потребителите.
Кога продавачът не носи отговорност за материални грешки?
Продавачът не носи отговорност за материални дефекти на стоката, които се появяват след изтичане на две години от доставката на вещта. Счита се, че имуществен дефект е съществувал към момента на екстрадицията, ако възникне в рамките на шест месеца след екстрадицията. Правата на потребителя изтичат две години след деня, в който е уведомил продавача за дефекта.
Формулярът за докладване на съществена грешка може да намерите ТУК.

КАК ДА ИЗИСКВАМ ВРЪЩАНЕ ПРИ ПОКУПКАТА OZ. ПРОМЯНА НА ПРОДУКТА

За възстановяване на покупната цена или. за да промените продукта, попълнете онлайн формуляра. Ако дефектът/повредата на продукта се вижда от изображението/видеото, което прикачвате в онлайн формуляра, ние ще Ви информираме, че няма нужда да връщате продукта, да възстановявате покупната цена или. ние организираме обмен възможно най-скоро или в рамките на 30 работни дни от получаване на вашата заявка. Ако дефектите/повредите на продукта не се виждат на снимката/видео или се откажете от договора, ще получите код за рекламация по имейл след попълване на формуляра за рекламация, който прикачвате към опаковката и след това изпращате пакет на адреса, посочен в имейла. В случай, че върнете продукта, покупната цена ще бъде възстановена или. замяната се извършва в рамките на 30 работни дни от получаване на пакета.
Можете да поискате съществена грешка и по този начин възстановяване на покупната цена ТУК.
Можете да кандидатствате за промяна на продукта ТУК.

РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Разходите за връщане на стоката се поемат от купувача. Не приемаме наложен платеж за върнати продукти.
Адресът за връщане на стока е посочен, в рамките на имейла, който получавате след заявка за отказ от договора, възстановяване на покупната цена или. подмяна на продукта.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА СЛЕД 30 ДНИ ВРЪЩАНЕ

Тъй като удовлетвореността на клиентите е наш приоритет номер едно, ние предлагаме удължена 30-дневна гаранция „No Fun“ в нашия онлайн магазин, което означава, че все още можете да се откажете от договора в рамките на 30 дни след получаване на пакета. След 30 дни от получаването на пакета можете да претендирате само за материална грешка или. подмяна на продукта.