ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση

Ελαττωματικό προϊόν

Εγγύηση

Ελαττωματικό προϊόν

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα παραπόνων στον πωλητή, σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης του ελαττώματος. Ο καταναλωτής θα πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς το ελάττωμα στην φόρμα παραπόνων λόγω ελαττωματικού προϊόντος και να επιτρέψει στον πωλητή την επιθεώρηση του προϊόντος αυτού.

Ο καταναλωτής που έχει ενημερώσει επαρκώς τον πωλητή σχετικά με το ελάττωμα του προϊόντος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή:

 • την επιδιόρθωση του ελαττώματος των προϊόντων ή την μερική επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, ανάλογα με το ελάττωμα, ή
 • την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με αντίστοιχα νέα μη-ελαττωματικά προϊόντα, ή
 • την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
 • Εάν δεν αμφισβητηθεί από τον πωλητή η ύπαρξη ελαττώματος στα προϊόντα, ο πωλητής πρέπει να συμμορφωθεί με το αίτημα του καταναλωτή το συντομότερο δυνατό, το αργότερο εντός 8 ημερών.


Ο πωλητής οφείλει να απαντήσει γραπτώς στο αίτημα του καταναλωτή το αργότερο 8 ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος, εάν αμφισβητηθεί η ύπαρξη ελαττώματος στα αγαθά.

Το προϊόν θεωρείται ελαττωματικό όταν:

 • δεν διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες και χαρακτηριστικά για την κανονική του χρήση ή για εμπορική προώθηση,
 • δεν έχει τις απαραίτητες ιδιότητες για την συγκεκριμένη χρήση για την οποία ο αγοραστής το αγοράζει και αυτό έχει γνωστοποιηθεί στον Πωλητή ή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Πωλητή,
 • δεν έχει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί ή οριστεί ρητά ή εμπιστευτικά,
 • ο πωλητής έχει παραδώσει στον αγοραστή ένα προιόν που δεν ταιριάζει με το δείγμα ή το μοντέλο του προϊόντος, εκτός εάν το δείγμα ή το μοντέλο προϊόντος απεικονιζόταν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
 • Η καταλληλόλητα των προϊόντων για κανονική χρήση αξιολογείται βάσει λειτουργικών προϊόντων του ίδιου τύπου και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δηλώσεις του πωλητή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που προέρχονται είτε από τον πωλητής ή από τον κατασκευαστή, κυρίως μέσω διαφημίσεων, παρουσίασης προϊόντων ή ενδείξεων από τα ίδια τα προϊόντα.


Πώς γίνετε το αίτημα για ελαττωματικό προϊόν;

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα παραπόνων στον πωλητή, σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης του ελαττώματος.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς και επαρκώς το ελάττωμα στην φόρμα παραπόνων λόγω ελαττωματικού προϊόντος και να επιτρέψει στον πωλητή την επιθεώρηση του προϊόντος αυτού.

Φόρμα αναφοράς ελαττωματικού προϊόντος: bit.ly/KHReturn

Πότε δεν είναι υπεύθυνος ο πωλητής για το ελαττωματικό προϊόν;

Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές βλάβες ή άλλα ελαττώματα στα εμπορεύματα που εμφανίζονται μετά το πέρασμα δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος. Το προϊόν θεωρείται ελλαττωματικό όταν εντοπιστεί δυσλειτουργία ή ελάττωμα εντός έξι μηνών από την παράδοση. Τα δικαιώματα του καταναλωτή λήγουν δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ύπαρξης ελαττώματος στον πωλητή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η PJU Oglaševanje d.o.o. δέχεται μόνο την επιστροφή των πακέτων που περιέχουν προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τον Ιστότοπο. Τυχόν πακέτα που αποστέλλονται από ένα άτομο και δεν περιέχουν προϊόντα που αγοράστηκαν από την Εταιρεία μας θα επιστραφούν στον αποστολέα με δικό του κόστος.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση

Σε περίπτωση των εξ ’αποστάσεως συμβάσεων ή συμβάσεων εκτός του εμπορικού καταστήματος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών (ΟΔΚ), να μας ειδοποιήσει εντός 30 ημερών από την ημέρα της ΑΠΟΔΟΧΗΣ των όρων και των προϋποθέσεων, ότι αποσύρεται από τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή. Ο καταναλωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αποκτά ή χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για σκοπούς εκτός της επαγγελματικής, εμπορικής ή κερδοφόρας δραστηριότητάς του. Επομένως, η δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με την ΟΚΔ, ΔΕΝ ισχύει για νομικές οντότητες.

Ο καταναλωτής που αποσύρεται από τη σύμβαση ή την παραγγελία οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα ακριβώς στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε (χωρίς καμία φθορά), στην αρχική τους συσκευασία και στην ίδια ποσότητα, εκτός εάν το αντικείμενο έχει καταστραφεί, έχει υποστεί ζημιά, έχει χαθεί ή η ποσότητά του έχει μειωθεί χωρίς για αυτά να είναι υπαίτιος ο καταναλωτής.

Σε περίπτωση που ο πωλητής διαπιστώσει ότι τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν φθορές, είναι κατεστραμμένα ή ότι η επιστρεφόμενη ποσότητα δεν ταιριάζει, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των προϊόντων εάν η μείωση αυτή οφείλεται σε συμπεριφορές και χειρισμούς των προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι αναγκαίος για την εξοικείωση με τη φύση, τις ιδιότητες και τη λειτουργικότητα των εμπορευμάτων. Ο καταναλωτής μπορεί να επιθεωρήσει και να δοκιμάσει τα εμπορεύματα μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για να διαπιστωθεί η πραγματική τους κατάσταση. Στην περίπτωση της μείωσης της αξίας των προϊόντων λόγω της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει στον καταναλωτή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και, συνεπώς, δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό της αγοράς των προϊόντων στον καταναλωτή.

Θεωρείται ότι έχετε υποβάλει την δήλωση υπαναχώρησης εγκαίρως εάν την στείλετε εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Το βάρος της απόδειξης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα βαρύνει τον καταναλωτή.

Εάν παραλάβατε τα προϊόντα και έχετε ήδη υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, θα πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αυτά εντός 30 ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης με συστημένη επιστολή ως δέμα στην παρακάτω διεύθυνση:

FAN Courier International – PJU Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 48, Θεσσαλονίκη 546 42, Ελλάδα

Θεωρείται ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα εγκαίρως εάν τα στείλετε πριν από την λήξη της προθεσμίας επιστροφής, δηλαδή αν τα στείλετε πίσω εντός των 30 ημερών.

Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα ως συσκευασία και όχι ως επιστολή. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του τιμολογίου και να έχει εκχωρηθεί ο αριθμός του αιτήματος καταγγελίας, τον οποίο συμπληρώνετε στην ιστοσελίδα μας. ΔΕΝ θα δεχθούμε δέματα που έχουν σταλεί πίσω στην εταιρεία χωρίς ο καταναλωτής να πληρώσει τα έξοδα αποστολής για τη συγκεκριμένη αποστολή. Εάν θέλετε να μας στείλετε τα προϊόντα πίσω, επιλέξτε την συμβεβλημένη μεταφορική εταιρεία που σας παρέδωσε το δέμα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής καλύπτει μόνο το κόστος μεταφοράς της επιστροφής των προϊόντων, τα οποία χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του δέματος.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εάν επιλέξει έναν συγκεκριμένο τύπο αποστολής διαφορετικό από τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο παράδοσης, αυτόν της απλής αποστολής, που προσφέρεται από τον πωλητή.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έλαβε άμεσα ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η εταιρεία θα επιστρέψει τις πληρωμές που έλαβε, πίσω στον καταναλωτή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο καταναλωτής, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά τη χρήση ενός άλλου μέσου πληρωμής το οποίο δεν θα επιβαρύνει με παραπάνω έξοδα την εταιρεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων και συνεπώς το δικαίωμα υπαναχώρησης για τέτοιου είδους προϊόντα αφαιρείται από τον αγοραστή. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα προϊόντα τα οποία δεν επιστρέφονται καθώς και τα είδη των προϊόντων των οποίων η επιστροφή είναι εφικτή μόνο κάτω από συγκεκριμένους όρους:

 • Μέσα καθαρισμού, πάστες γυαλίσματος κ.λπ.: Αυτά τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο εάν η προστατευτική ταινία / στεγανοποιητική επικάλυψη δεν έχει αφαιρεθεί ή εάν δεν έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί ακόμη.
 • Μαγιό, εσώρουχα, καλλυντικά: Για λόγους υγιεινής, δεν μπορείτε να επιστρέψετε μαγιό, εσώρουχα ή καλλυντικά.
 • Ηλεκτρονικά βιβλία: Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία και επομένως δεν μπορούν να επιστραφούν με υλικό τρόπο (μπορούν να μεταφορτωθούν ή να αντιγραφούν), δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή τους και συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, παραιτήστε από το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά.
 • Σετ, κιτ: Δεν είναι δυνατή η μερική επιστροφή μεμονωμένων προϊόντων που αποτελούν μέρος ενός σετ. Τυχόν αξιώσεις για Mystery Box θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα επιλυθούν μόνο εάν επιστρέψετε ολόκληρο το περιεχόμενο του κουτιού.
 • Δώρα: Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά προϊόντων που έχετε λάβει ως δώρα.
 • Για προϊόντα που θεωρούμε ότι έχουν υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή ακατάλληλου χειρισμού, που είναι διαφορετικοί από τον τρόπο χρήσης και χειρισμού που είναι αναγκαίος για την εξοικείωση και ταιριάζει με τη φύση, τις ιδιότητες και την λειτουργικότητα των προϊόντων, η εταιρεία μας δεν πραγματοποιεί την εξέταση παραπόνων και συνεπώς τα αιτήματα παραπόνων τέτοιου είδους απορρίπτονται και κατ’ επέκταση το δικαίωμα υπαναχώρησης αφαιρείται από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε πίσω ένα τέτοιο προϊόν μετά την απόρριψη του αιτήματος παραπόνων, θα σας το στείλουμε πίσω χρεώνοντας σε εσάς τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση του προϊόντος αυτού.


Για τον λόγο αυτό, εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, καλέστε πρώτα στο τεχνικό μας τμήμα και οι σύμβουλοί μας θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν, δίνοντας σας τις απαραίτητες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε πιθανή κακή χρήση του προϊόντος και συνεπώς την πιθανή καταστροφή του καθώς και την πιθανή πρόκληση ζημιάς σε άλλα κοντινά ή συνδεδεμένα με το προϊόν αντικείμενα. Κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εάν έχετε λάβει ταχεία παράδοση, δεν θα επιστρέψουμε τη διαφορά στην τιμή αγοράς μεταξύ ταχείας και τυπικής παράδοσης.

Μπορείτε να βρείτε την φόρμα υπαναχώρησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: bit.ly/KHodstop

Εγγύηση

Τα προϊόντα έχουν εγγύηση εάν και μόνο αυτό αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης ή στην απόδειξη που ο αγοραστής θα λάβει για την συναλλαγή. Η χρονική περίοδος και οι προδιαγραφές τις εγγύησης είναι σύμφωνες με τις οδηγίες που αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης και στην απόδειξη. Τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκεινται σε όρους εγγύησης σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

Φόρμα για επιστροφή προϊόντος με εγγύηση: bit.ly/KHodstop *