Εγγύηση

Τα προϊόντα έχουν εγγύηση εάν και μόνο αυτό αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης ή στην απόδειξη που ο αγοραστής θα λάβει για την συναλλαγή. Η χρονική περίοδος και οι προδιαγραφές τις εγγύησης είναι σύμφωνες με τις οδηγίες που αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης και στην απόδειξη. Τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκεινται σε όρους εγγύησης σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

Φόρμα για επιστροφή προϊόντος με εγγύηση: bit.ly/KHodstop *