NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Interneta veikala beffino.com Vispārējie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (ZVPot-UPB2), Fizisko personu datu aizsardzības regulu (ES GDPR), Fizisko personu datu aizsardzības likumu (ZVOP-1) un Elektronisko sakaru likumu. Likums (ZEKom-1). ), pamatojoties uz Tirdzniecības un rūpniecības kameras ieteikumiem un starptautiskajiem e-komercijas kodeksiem un nosaka preču iegādes nosacījumus, izmantojot tīmekļa vietni. Interneta veikalu beffino.com, kurā publicēti šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi, pārvalda uzņēmums Pju d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, turpmāk tekstā 'nodrošinātājs'. Pirms interneta veikala lietošanas iesakām izlasīt tālāk rakstītos Noteikumus un nosacījumus. Vispārīgie noteikumi attiecas uz beffino.com interneta veikala darbību, lietotāja un interneta veikala tiesībām, kā arī biznesa attiecībām starp beffino.com un klientu. Pircējam ir saistoši vispārējie nosacījumi, kas ir spēkā pirkuma (pasūtījuma tiešsaistē) brīdī. Veicot pasūtījumu, lietotājs tiek atgādināts par vispārējiem darījumu noteikumiem un apstiprina savu iepazīšanos ar tiem, veicot pasūtījumu.

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA

Pakalpojumu sniedzējs apņemas pircējam vienmēr pirms līguma vai piedāvājuma saistību uzņemšanās sniegt pircējam šādu informāciju:

- uzņēmuma identitāte (nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs),
- kontaktadreses, kas ļauj ātra un efektīva saziņa (e-pasts, telefons),
- preču vai pakalpojumu būtiskākās īpašības (ieskaitot pēcpārdošanas pakalpojumus un garantijas),
- preču pieejamība (jebkura vietnē piedāvātā prece vai pakalpojums ir pieejama saprātīgā termiņā), - - preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas nosacījumi (piegādes veids, vieta un laiks),
- visām cenām jābūt skaidri un nepārprotami noteiktajām un skaidri uzrādītām vai jau iekļautām nodokļiem un transporta izmaksas,
- apmaksas un piegādes veids un šīs informācijas derīguma termiņš,
- piedāvājuma derīguma termiņš,
- termiņš, kurā vēl ir iespējams atkāpties no līguma un atteikuma nosacījumi , turklāt, vai un cik klientam izmaksā preces atgriešana,
- jāpaskaidro ieraksts ķieģelis pēc sūdzības, tostarp jebkāda kontaktinformācija vai klientu apkalpošana.

PREČU PIEDĀVĀJUMS

Ņemot vērā tiešsaistes biznesa būtību, veikala beffino.com piedāvājums tiek atjaunināts un mainīts bieži un ātri. Norādītā cena ir spēkā pirkumiem internetā, ja tiek veikta tūlītēja 100% samaksa pēc piegādes, ar bankas pārskaitījumu vai paypal.

MAKSĀJUMA VEIDI

Veikalā beffino.com pakalpojumu sniedzējs pieļauj šādus norēķinu veidus:

- skaidrā naudā pēc piegādes (skaidrā naudā piegādes laikā ar debetkarti vai kredītkarti)
- ar maksājumu vai kredītkarti (Mastercard, Visa)
- Paypal

CENAS

Cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī un tām nav iepriekš noteikta derīguma termiņa. Cenas ir spēkā, veicot apmaksu ar augstāk norādītajiem maksājuma veidiem, pie iepriekš minētajiem nosacījumiem.
Visas cenas ietver PVN, ja vien nav skaidri norādīts citādi.
Klients saņem pirmo e-pastu par sava pasūtījuma statusu (ar nosaukums Pasūtījums apstiprināts). No šī brīža visas cenas un citi nosacījumi ir fiksēti un attiecas gan uz pakalpojumu sniedzēju, gan uz pircēju. Par pircēju tiek uzskatīta persona, kurai ir sniegta informācija, veicot pasūtījumu.
Pirkuma līgums (pirmā elektroniskā ziņa par pasūtījuma statusu) tiks glabāts uzņēmuma arhīvā un elektroniskā veidā serverī __VEIKALS__ un būs pieejams pircējam > Pakalpojumu sniedzējs nosūta klientam rēķinu pdf formātā uz klienta e-pasta adresi. Cena un visas ar pirkumu saistītās izmaksas ir norādītas rēķinā
Pircēja pienākums ir pirms pasūtījuma veikšanas pārbaudīt datu pareizību. Turpmākie iebildumi par izrakstīto rēķinu pareizību netiek ņemti vērā.

IEGĀDES PROCEDŪRA

1. Pasūtījums rindā
Pēc pasūtījuma veikšanas klients saņem e-pastā paziņojumu, ka pasūtījums ir pieņemts rindā. Šajā posmā pircējam ir iespēja 1 stundas laikā anulēt pasūtījumu e-pastā
2. Pasūtījums apstiprināts
Pakalpojumu sniedzējs informē pircēju pa e-pastu par paredzamo piegādes laiku. Līgums par pasūtīto preču iegādi starp pircēju un piegādātāju ir neatsaucami noslēgts šajā posmā. Minētajā e-pastā sniedzējs informē pircēju arī par atgriešanas politiku, kā rīkoties piegādes kavēšanās gadījumā un pretenziju gadījumā.

RĒĶINS

beffino.com tiešsaistes veikals ir tiešsaistes mazumtirdzniecības veikals, kas paredzēts mazumtirdzniecības pirkumiem (B2C). Mēs neatļaujam pārdošanu juridiskām personām (B2B), izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu. Ja vēlaties ar mums nodibināt B2B attiecības un vēlaties iegādāties lielāku daudzumu mūsu produktu, sazinieties ar mūsu aģentu pa e-pasta adresi lv@beffino.com. Turpmāki partnera vārda labojumi pēc pasūtījuma veikšanas nav iespējami.

TIESĪBAS ATTEIKTIES NO LĪGUMA

Distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu gadījumā saskaņā ar ZVPot patērētājam ir tiesības 30 dienu laikā pēc pārņemšanas informēt mūs, ka viņš atkāpjas no līguma, nenorādot sava lēmuma iemeslu. Patērētājs ir fiziska persona, kas iegādājas vai izmanto preces un pakalpojumus mērķiem, kas nav saistīti ar savu profesionālo vai algoto darbību. Iespēja atkāpties no līguma saskaņā ar ZVPot līdz ar to neattiecas uz juridiskām personām.daudzums ir samazināts bez patērētāja vainas.

Gadījumā, ja pārdevējs konstatē, ka atgrieztā prece ir bojāta vai atgrieztais daudzums nesakrīt, patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanu, ja vērtības samazināšanās radusies tādas rīcības rezultātā, kas nav noteikti nepieciešama, lai noskaidrotu preces raksturu, īpašības un darbību. Patērētājs var pārbaudīt un pārbaudīt preces tiktāl, cik tas ir stingri nepieciešams, lai noskaidrotu faktisko situāciju. Uzņēmums nevar atņemt patērētājam tiesības atkāpties no līguma un tādējādi atmaksāt pirkuma cenu, pamatojoties tikai uz preces vērtības samazināšanos patērētāja rīcības dēļ.

no līguma. Pierādīšanas pienākums attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanu saskaņā ar šo pantu gulstas uz patērētāju.

Ja esat jau saņēmis preci un atkāpies no līguma, Jums ir jāatgriež prece 30 dienu laikā pēc paziņojuma atteikšanās ierakstītā sūtījumā EXPEDICO/DPD/ Lietuva HUB/PJU Terminalo g. 7, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. Lithuania

Tiek uzskatīts, ka Jūs preces atgriezāt laikā, ja nosūtāt tās pirms 30 dienu atgriešanas perioda beigām.

Atgrieziet preces kā paku, nevis kā vēstuli. Kopā ar atgrieztajām precēm TIEŠĀM KĻŪDA, atgriešanas izmaksas, kas tiek iekasētas saskaņā ar piegādes pasta nodaļas cenrādi un ir atkarīgas no pieprasījuma veida un summas, atlīdzinot papildu izmaksas, kas radušās, ja viņš ir skaidri izvēlējies citu sūtījuma veidu no lētākā standarta paka, ko piedāvā pārdevējs (Mēs lūdzam jūs atgriezt preces kā sūtījumu, nevis kā vēstuli. Atgrieztajām precēm jāpievieno rēķina kopija un aizpildīta atgriešanas veidlapa rēķina aizmugurē. MĒS NEPIEŅEMAM izpirkuma pakas.)

Līguma atteikuma gadījumā patērētājs sedz tikai preces atgriešanas izmaksas, kuras tiek iekasētas saskaņā ar piegādes pasta cenrādi un ir atkarīgas no veida un izmēra pieprasīt atlīdzināt papildu izmaksas, kas radušās, ja viņš ir nepārprotami izvēlējies citu sūtījuma veidu, nevis pārdevēja piedāvāto vispieejamāko standarta sūtījumu

Līguma atteikšanās gadījumā uzņēmums nekavējoties vai nē vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visu maksājumu atgriešanas, kas saņemti pēc paziņojuma par atteikumu saņemšanas. Uzņēmums patērētājam atdod saņemtos maksājumus ar tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs izmantojis, ja vien patērētājs nav skaidri pieprasījis cita maksāšanas līdzekļa izmantošanu un patērētājam tā rezultātā nerodas nekādas izmaksas. Patērētājs nevar pieprasīt atlīdzināt radušās papildu izmaksas, ja viņš ir nepārprotami izvēlējies citu sūtījuma veidu, nevis uzņēmuma piedāvāto vispieejamāko standarta sūtījumu.

Ja prece nedarbojas pareizi vai nedarbojas atbilstoši atbilstoši jūsu vēlmēm, lūdzu, zvaniet mūsu tehniskajam dienestam pa tālruņa numuru, kur mūsu konsultanti varēs jums palīdzēt ar nepieciešamajiem paskaidrojumiem. Tādā veidā jūs izvairīsities no iespējamās preces nepareizas lietošanas un pašas preces bojājumiem, kā arī iespējamiem citu lietu bojājumiem.

Precēm, kuras, mūsuprāt, ir bojātas nepareizas vai neatbilstošas ​​lietošanas vai apstrādes dēļ, kas nav absolūti nepieciešama mēs nevarēsim ņemt vērā sūdzības, lai noteiktu preču raksturu, īpašības un darbību. Atsakoties no pasūtījuma, ja izvēlējāties eksprespiegādi, mēs neatmaksāsim pirkuma cenas starpību starp eksprespiegādi un standarta piegādi. Ja pēc sūdzības noraidīšanas vēlaties atkārtoti pārņemt šādu preci, mēs to jums nosūtīsim un iekasēsim ar šādas preces piegādi saistītās izmaksas, taču jūs varat izņemt šādu preci mūsu adresē.
saites

FAKTIĀLA KĻŪDA

Patērētājs var īstenot savas tiesības, kas izriet no materiāla trūkuma, ja viņš divu mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas informē pārdevēju par trūkumu. Patērētājam defekta paziņojumā ir detalizēti jāapraksta defekts un jāļauj pārdevējam apskatīt preci.

Patērētājam, kurš pareizi paziņojis pārdevējam par defektu, ir tiesības pieprasīt pārdevējam:
< br> novērst preces defektu neatkarīgi no tā, vai viņš atdod daļu no samaksātās summas proporcionāli defektam, vai
bojāto preci aizstāt ar jaunām nevainojamām precēm, vai atgriezt samaksāto summu.

Pārdevējam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 8 dienu laikā jāizpilda patērētāja prasība no iepriekšējā punkta

Kad defekts ir reāls:

ja lieta nav ir tās normālai lietošanai vai tirdzniecībai nepieciešamās īpašības,
ja lietai nav īpašību, kas nepieciešamas īpašai lietošanai, kurai pircējs to pērk, kuras tomēr bija zināmas pārdevējam vai kurām vajadzēja būt zināmām viņu;
ja stv ar nav tādu pazīmju un īpašību, par kurām ir tieši vai netieši saskaņota vai noteikta;
ja pārdevējs ir nodevis lietu, kas neatbilst modelim vai modelim, ja vien modelis vai modelis nav parādīts tikai paziņojuma nolūkos

Preču piemērotība normālai lietošanai tiek novērtēta, ņemot vērā tāda paša veida parastās preces un visus pārdevēja apgalvojumus par preču īpašībām, ko sniedzis pārdevējs vai ražotājs, jo īpaši izmantojot reklāmu , preces noformējums vai norāde uz preces.Kā var piespiest materiāla trūkumu?kļūda un ļauj mums apskatīt preci..

Atbildībai par būtiskām kļūdām attiecas saistību regulējošā likuma un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumi

Kad pārdevējs nav atbildīgs par būtiskām kļūdām?

Pārdevējs neuzņemas atbildību par preces materiālajiem trūkumiem, kas parādās pēc diviem gadiem kopš preces piegādes. Uzskata, ka mantas trūkums pastāvējis izdošanas brīdī, ja tas noticis sešu mēnešu laikā pēc izdošanas. Patērētāja tiesības beidzas divus gadus pēc dienas, kad viņš informēja pārdevēju par defektu.

Veidlapa ziņojumam par būtisku defektu: Saite

IZMAKSAS UN PREČU PIEGĀDE

Papildus pirkuma cenai par pasūtītajām precēm pircēja pienākums ir apmaksāt piegādes izmaksas, saņemot preci.

Pasūtījumu piegādei Slovēnijas Republikā paku piegādās Expedico. Maksājot skaidrā naudā pēc piegādes, Expedico piegādes pakalpojums iekasē komisijas maksu 1,99 €, maksājot ar kredītkarti vai Paypal, šādas maksas nav..

Pasūtītās preces tiks piegādātas uz Jūsu norādīto adresi kā piegādes adresi

Ātras piegādes gadījumā maksa 3,99 €. Ātrais piegādes laiks ir 1-3 darba dienas, bet standarta 3-5 dienas. Piegādes notiek pārsvarā no rīta. Piegādes dienā Expedico piegādes dienests ar Jums sazināsies pirms sūtījuma piegādes. Gadījumā, ja piegādes brīdī nevarēsiet paņemt sūtījumu, piegādes dienests sūtījumu atstās tuvākajā pakomātā.Ja nebūsiet sazvanāms pa telefonu, paka tiks atgriezta centrālajā noliktavā. Abos gadījumos tiksiet informēts ar SMS, kur jūs gaida paka..

Preču sūtīšanas gadījumā uz Eiropas Savienības valstīm tiks izmantots sūtījumu pārņēmēja piegādes dienesta cenrādis lai aprēķinātu komisijas maksu. Ātrākai piegādei vai piegādei ārpus Slovēnijas valsts nepieciešams vienoties pa telefonu vai e-pastu. Gadījumā, ja sūtījumu nesaņēmāt eksprespiegādē noteiktajā termiņā, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, rakstot e-pastu uz latvia@support-pju.eu , lai saņemtu atmaksu starp standarta piegādi un eksprespiegādi.

GARANTIJA

Precēm ir garantija, ja tā ir norādīta garantijas talonā vai rēķinā. Garantija ir spēkā, ievērojot garantijas talonā norādītos norādījumus un iesniedzot rēķinu Interneta veikalā esošajām precēm saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu attiecas garantijas nosacījumi

Garantijas atgriešanas forma: Saite

PRODUKTU ATGRIEŠANA AR ATLAIDĒM DAUDZUMĀ

Gadījumā, ja tiek atsaukts Preču līgums ar Daudzuma atlaidēm, klientam, kurš vēlas saņemt pilnu pasūtījuma summu, ir jāatgriež visas preces. Gadījumā, ja klients neatgriež produktus, viņi tos var saglabāt tikai par pilnu cenu (bez daudzuma atlaides), kas pieejama tiešsaistes veikalā.
Garantijas izpildes gadījumā klientam ir tiesības aizstāt katru preci vai jebkuru pasūtījumu, kas saņemts kā daļa no daudzuma atlaidēm.

1+1. DARBĪBA GRATIS

1+1 GRAS (TAS PATS PRODUKTS)
Izņemšanas gadījumā ar izvēlēto 1+1 gratis kampaņu, klientam, kurš vēlas saņemt pilnu pasūtījuma summu, ir jāatgriež visi produkti. Ja klients tos visus atgriež, otra prece var tikt saglabāta tikai par pusi no interneta veikalā pieejamās cenas
Garantijas izpildes gadījumā klientam ir tiesības nomainīt katru preci vai jebkuru pasūtījumu, kas saņemts 1+1 gratis kampaņas ietvaros.
1+1 GRATIS (DAŽĀDI PRODUKTI)
Izņemšanas gadījumā ar izvēlēto 1+1 gratis kampaņu, klientam, kurš vēlas saņemt pilnu pasūtījuma summu, ir jāatgriež visas preces. Gadījumā, ja klients atgriež visu produktu, otrs produkts var tikt saglabāts par pusi no saglabātā produkta parastās cenas.
Garantijas izpildes gadījumā klientam ir tiesības nomainīt katru preci vai jebkuru pasūtījumu, kas saņemts 1+1 gratis kampaņas ietvaros.

DARBĪBA 2+1 GRATI

Izņemšanas gadījumā ar izvēlēto 2+1 gratis kampaņu, klientam, kurš vēlas saņemt pilnu pasūtījuma summu, ir jāatgriež visi produkti. Gadījumā, ja klients atgriež visu, izņemot produkta gratis, gratis produkts var tikt saglabāts tikai par pilnu cenu, kas pieejama tiešsaistes veikalā. Gadījumā, ja klients atgriež tikai gratis produktu, viņam nav tiesību uz naudas atmaksu.
Garantijas prasības gadījumā klientam ir tiesības nomainīt katru preci vai jebkuru pasūtījumu, kas saņemts 2+1 gratis kampaņas ietvaros.

Reāla kļūda

Pretenzijas par materiāla defektu vai atteikuma tiesību gadījumā pircējam ir jāatgriež viss iepakojuma saturs - daļēja pirkuma cenas atgriešana (par katru iepakojumā esošo preci) nav iespējama.saņemts iepakojumā ( tas neattiecas uz izstrādājumiem, kuriem ir ierobežots lietošanas laiks, piemēram, akumulatoriem).

'

KOMUNIKĀCIJA

Pieprasot būtisku kļūdu vai tiesības atkāpties no līguma, pircējam ir jāatgriež viss iepakojuma saturs - daļēja pirkuma cenas atgriešana (par atsevišķu preci iepakojumā) nav iespējama.

Garantijas pretenzijas gadījumā klientam ir tiesības nomainīt atsevišķu iepakojumā saņemto preci (tas neattiecas uz precēm, kurām ir ierobežots kalpošanas laiks - piemēram, akumulatoriem).

Nosacījumi, kas jāievēro, lai saņemtu pirkuma cenas atmaksu vai preces apmaiņu, ir norādīti tīmekļa vietnes sadaļā “Vispārīgie noteikumi un nosacījumi”.

SŪDZĪBAS UN STRĪDI

beffino.com ievēro spēkā esošos patērētāju tiesību aizsardzības likumus un cenšas pildīt savu pienākumu nodrošināt efektīvu sūdzību izskatīšanas sistēmu.

Problēmu gadījumā pircējs var sazināties ar pārdevēju pa
tālruņa numuru.: +38617774260 vai pa e-pasta info @__ STORE__ . Sūdzību izskatīšanas procedūra ir konfidenciāla.

Pārdevējs cenšas visus iespējamos strīdus atrisināt draudzīgi.

Pju d.o.o. saskaņā ar tiesību normām neatzīst nevienu patērētāju ārpustiesas strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzēju par kompetentu patērētāju strīdu izšķiršanā, kurus patērētājs var ierosināt saskaņā ar Patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanas likumu. >
Tiešsaistes iepirkums vispirms tiek atrisināts bez tiesas iesaistīšanas

Tiešsaistes patērētāju strīdu izšķiršanas platforma ir pieejama

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vai https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Eiropas Parlamenta un Padomes .524/2013 par norēķiniem tiešsaistē par patērētāju strīdiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2016/2004 un Direktīvu 2009/22/EK

ZIŅAS PAR REĢISTRA IERAKSTU, NORĀDOT REĢISTRU UN IERAKSTA NUMURU

PJU d.o.o.
Galvenā mītne: Trg svobode 1A, Črnomelj
Reģistrācijas numurs: 8071080000
Nodokļa numurs: SI87709066
Nodokļu maksātājs: DA
Ieraksts reģistrā: 16.10.2 Ieraksts : Srg 2017/41505 - SKD:

46.190 - Nespecializēta starpniecība dažādu preču pārdošanā
47.910 - Mazumtirdzniecība pa pastu vai internetā
47.990 - Cita mazumtirdzniecība pārdošana ne veikalos, stendos vai stendos un tirgos
Iebraukšanas vieta: AJPES Kranj

Personas datu aizsardzība

Mēs cītīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka tuu dati pie mums un 100% drošībā. Mēs glabājam personas datus saskaņā ar Datu aizsardzības likuma noteikumiem un izmantojam tos tikai ours pakalpojumu snowshades.

Tomēr tu vienmēr varat pieprasīt dzēst mūsu rīcībā esošos datus, un mēs nekavējoties izpildīsim tuu pieprasījumu.

Ja vēlaties tikt aizmirsts, varat atteikti no abonēšanas, nosūtot mums e-pastu vai īsziņu vai one klikšķi. Ja vēlaties, mēs varam arī dzēst tuu datus neatgriezeniski, un to varat pieprasīt, rakstot mums uz tālāk norādīto e-pasta adresi.

Let iegūtu plašāku informāciju par datu apstrādi, lūdzu, sazinieties vai us: lv@beffino.com .

Vispārīgi

PJU d.o.o. respektē un aizsargā tuu privātumu un ir beffino.com vietnes īpašnieks un tuu personas datu pārzinis. Šis privātuma paziņojums attiecas uz šādām personu kategorijaām:

Klientiem,
mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem un potenciālajiem klientiem,
ours piegādātājiem un darījumu partneriem.
Mēs glabājam personas datus tikai long, cik nepieciešams, lai izpildītu apstrādes mērķi, kuram personas dati tika vākti. Ja mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz tuu piekrišanu, mēs turpināsim tos apstrādāt, līdz you atsaucat savu piekrišanu. Turpmākajos punktos mēs sīkāk norādām glabāšanas periodsus apstrādei katram mērķim.

Mēs apkopojam your datus, ka jūs sazināties vai mums, lai saņemtu products, pakalpojumus vai informāciju, reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnēs, piedalāties publiskos forumos vai citās aktivitātēs mūsu digitālajos rīkos, atbilstat uz klient aptaujām vai citādi sazināties vai us. Mēs apkopojam informāciju, izmantojot paintādas tehnoloģijas, piemēram, sīkfailus. Sīkāku informāciju par sīkfailiem varat izlasīt SĪKATKLIELU POLITIKAS sadaļā turpmāk.

Personas date ismantošana
Mēs apstrādājam you personas datus paintādiem nolūkiem atkarībā no tuu attiecībām ar mums.
Ja apmeklējat ours tiešsaistes aktu

Ja apmeklējat mūsu tiešsaistes veikalu, mēs tuu ierīcē saglabājam nelielus files, piemēram, sīkfailus, un attiecīgi nolasām tos no tuu ierīces. Paintas sīkdatnes ļauj mums sasaistīt jusu darbības mūsu vietņu pārlūkošanas laikā no brīža that atverat tīmekļa pārlūkprogrammas logu, līdz brīdim, kad to aizverat. Brīdī, ka aizverat tīmekļa pārlūkprogrammas logu, saistītās sīkdatnes tiek dzēstas.

Ja esat piegādātājs vai sadarbības partner:
Mēs apstrādājam tuu personas datus, lai izpildītu savas līgumsaistības, un glabājam tos 5 gadus pēc līguma izpildes vai darījumu attiecību beigām. Strīda gadījumā mēs glabāsim tuu personas datus līdz brīdim, kad kompetentā iestāde būs pieņēmusi galīgo lēmumu.

Ja pērkat no mums
Ja you kā fiziska persona veicat pirkumu pie mums, mēs apstrādājam you personas datus, lai apstrādātu tuu pasūtījumu. Tie ietver identifikācijas, kontaktinformācijas un pasūtījuma datus.

Datu izmantošana tuu pasūtījuma apstrādes nolūkos nozīmē, ka mēs izmantojam datus, lai:

iespēju izpildīt tuu pasūtījumu tiešsaistē
lai varētu vai you sazināties
preču piegādei - šajā nolūkā mēs varam arī kopīgot datus ar saviem transporta partneriem.

Mēs novērtējam tuu apmierinātību ar ours pakalpojumiem, see uz NPS sleu, ko nosūtām tau pa e-pastu. Aptauju mēs nosūtām nejaušiem lietotājiem, kas pēdējā mēneša laikā pie us un veikuši pirkumu. Aptaujas rezultātus mēs glabājam tikai savām vajadzībām.
Pārstrāde, pamatojoties uz juridisko saistību ievērošanu

Us un jāievēro arī paint likumā noteiktie pienākumi. Ja mēs apstrādājam you personas datus šī iemesla dēļ, mums nav nepieciešama tuu piekrišana šāda veida datu apstrādei. Mēs apstrādājam tuu identifikācijas, kontaktinformācijas un pasūtījuma datus, pamatojoties uz šo juridisko pamatu, lai ievērotu šā memoranda sagatavošanas brīdī spēkā esošos tiesību aktus, kas tā sagatavošanas brīdī un jo īpaši šādi:

Saistību kodeksas,
Patērētāju aizsardzības likums,
Likums par pievienotās vērtības nodokli,
Likums par rēķinu ap fortifiedāšanu nodokļu vajadzībām,
Elektronisko sakaru likums,
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

nŠim nolūkam mēs izmantojam personas datus ne ilgāk kā 10 gadus (plus kārtējais gads) pēc pēdējā dokumenta, kas izsniegts saistībā ar tuu pasūtījumu.

Mēs neizpaudīsim tuu personas datus citiem, izņemot šādus gadījumus:
ja saistītie uzņēmumi vai trešās personas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus, piemēram, atbild uz tuu pieprasījumiem vai piegādā klientiem pakas un pakalpojumus un tamlīdzīgi. Šim uzņēmumiem ir aizliegts izmantot jusu personas datus citiem mērķiem, izņemot tos, kurus mēs esam lūguši veikt vai kurus tiem ir noteikts vai likumu. Tas attiecas, piemēram, uz piegādes dienestiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem utt.
Kad mēs kopīgojam personisko informāciju mūsu uzņēmuma ietvaros vai ar trešajām pusēm, lai nodrošinātu mūsu klient drošību un aizsardzību, aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu saskaņā ar tiesvedību vai citos gadījumos, ka mēs un godprātīga pārliecība, ka izpaušana un nepieciešama saskaņā vai likumu. Tas attiecas, piemēram, uz IT un finanšu konsultantiem, ārējiem juridiskajiem consultantiem utt.

Visām trešajām personām, ar kurām mēs kopīgojam personas datus, ir pienākums aizsargāt personas datus saskaņā ar atsevišķu līgumu. Trešajām personām arī nav atļauts izmantot šos personas datus mērķiem, kas nav līgumā noteiktie personas dati.

You personas datu drošība un glabāšana

The these pasākumi ietver:
 • regulārus programmatures, hardware un lietojumprogrammu rejuvenating,
 • personāla apmācība,
 • līgumu apstrādātāju kontrole un
 • uzņēmuma telpu drošība.

  Tu esi taisns
  Jūs varat izmantot savas tiesības, nosūtot e-pastu uz lv@beffino.com, norādot personas datu aizsardzības tematu.

  Jums un šādas tiesības:
  Piekļuve personas datiem: jūs varat no mums pieprasīt informāciju par to, vai mēs apstrādājam tuu personas datus, un, ja apstrādājam, tu varat pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un informāciju par apstrādi (kādus datus mēs apstrādājam un no kurienes tie nāk).
  Personas datu apstrādes ierobežošana: you varat mums pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi (piemēram, ka mēs pārbaudām tuu personas datu precizitāti vai pilnīgumu).
  Personas datu dzēšana: jūs varat lūgt mums dzēst you personas datus.
  Personas datu izraksts: jūs varat lūgt us sniegot you personas datus, kurus esat sniedzis sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.
  Iebildumi pret personas datu apstrādi: you and tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja apstrāde so veikta tiešās tirgvedības nolūkos vai tuu personas dati, so nosūtīti trešām personām tiešās tirgvedības nolūkos.
 • Sīkfailu politika

  PJU d.o.o. respektē un aizsargā tuu privātumu. Šeit varat izlasīt, kā mēs rīkojamies ar tuu personas datiem.

  Šajā Sīkdatņu politikā aprakstīts, kā mēs pārvaldām informāciju, ko mums sniedz sīkfaili un sīkfailiem līdzīgas tehnoloģijas. Šī politika atbilst ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas un vietējo tiesību aktu prasībām.

  Kas ir sīkfaili un kāpēc tie ir nepieciešami?

  Sīkfails ir īss teksts, ko tīmekļa vietne nosūta tuu pārlūkprogrammai that you to apmeklējat. Tādējādi tīmekļa vietne tu atpazīst, atceras informāciju par tuu apmeklējumu un nodrošina tau draudzīgākus un vienkāršākus tiešsaistes pakalpojumus. Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu mūsu vietnes saturu, atcerētos jusu preferences un reģistrētu tuu apmeklējumu mūsu tiešsaistes veikalā. Ar sīkfailiem ours tiešsaistes veikala pārlūkošana ir patīkamāka, ātrāka un, pats galvenais, efektīvāka.

  Mūsu tīmekļa vietnē both izmantotas paintādu kategorijau sīkdatnes, kuras iedalās:
  beskās sīkdatnes
  funkcionālās sīkdatnes un
  reklāmas vai mārketinga sīkdatnes.

  Nepieciešamās sīkdatnes ir sīkdatnes, bez kurām mūsu tīmekļa vietne unemploymentjas. Šīs sīkdatnes tiek automātiski ievietotas tuu ierīcē, un tās nevar izslēgt. Nepieciešamās sīkdatnes nevar tu identificēt, un tās tikai nodrošina tīmekļa vietnes pareizu rādīšanu.Funkcionālās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas nodrošina paintādas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas, piemēram, valodas iestatīšanu, iepirkumu groza uzturēšanu utt. Šīs sīkdatnes mēs ievietojam tikai ar tuu iepriekšēju piekrišanu.

  Mārketinga sīkdatnes both izmantotas, lai īstenotu personalizētu reklāmu. Šīs sīkdatnes, pamatojoties uz tuu sniegoto informāciju, izveido tuu profilu, what so much izmantots, lai rādītu tau atbilstošas reklāmas. Šīs sīkdatnes mēs ievietojam tikai vai tuu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkfailu izmantošanas atteikšanās nenovērš iespēju skatīt reklāmas tīmekļa vietnē, jo jūs joprojām saņemsiet reklāmas, tomēr redzamās reklāmas netiks pielāgotas jusu interesēm

  Sīkfailu iestatījumu rediģēšana

 • You izlemjat, vai atļaut sīkfailu saglabāšanu tuu ierīcē.
 • Sīkfailu iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot uz banera lapas ̋ Sīkfailu pārvaldība ̋ apakšā.
 • Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, automātiski tiks iestatītas tikai nepieciešamās sīkdatnes. Tomēr preferenču un mārketinga sīkfailus mēs ievietosim tikai vai tuu piekrišanu.
 • Kā es varu dot savu piekrišanu?

  Pirmo reizi apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, you fit parādīts uznirstošais logs, kurā varēsiet izvēlēties atbilstošus sīkdatņu iestatījumus. Jūs varat mainīt savas preferences, noklikšķinot uz banera ̋ Pārvaldīt sīkdatnes ̋ mūsu tīmekļa vietnes apakšā. Atvērsies uznirstošais logs, kurā varēsiet rediģēt sīkfailu iestatījumus.

  Ja jau esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni un piekritis sīkdatnēm, šeit varat mainīt iestatījumus.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka reklāmas sīkfailu noraidīšana nenovērsīs tau iespēju redzēt reklāmas, jo jūs joprojām redzēsiet tikpat daudz reklāmu, kā tad, ja būtu akceptējuši reklāmas sīkfailus. Noraidot reklāmu sīkfailus, you redzēsiet tikai vispārīgas, vispārīgas reklāmas, nevis reklāmas , kas un pielāgotas tuu vēlmēm un vajadzībām. Sīkfailu iestatījumus varat kontrolēt un mainīt arī tīmekļa pārlūkprogrammā. Lai iegūtu informāciju par sīkfailu iestatījumiem, lūdzu, izvēlieties tīmekļa pārlūkprogrammu, kuru izmantojat. Ja maināt vai dzēšat pārlūkprogrammas sīkfailu failu vai maināt vai nomaināt pārlūkprogrammu vai ierīci, iespējams, tau atkal būs nepieciešams atspējot sīkfailus. Sīkfailu pārvaldības un dzēšanas process paintādās pārlūkprogrammās atšķiras. Ja to you un nepieciešama palīdzība, varat pārbaudīt pārlūkprogrammas palīdzības sadaļu. Varat arī atspējot Google Analytics izsekošanu, izmantojot šādu saiti: . Vairāk par sīkfailiem varat uzzināt vietnē: .

  Mērķi, kādiem sīkfaili so izmantoti mūsu tīmekļa vietnē

  Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē so izmantotas paintādiem mērķiem, proti:

 • lai atpazītu lietotāju nākamajā apmeklējumā,
 • lai saglabātu tuu norādīto preču vērtējumus,
 • vietnes analīzei,
 • vietnes drošības nodrošināšanai,
 • sessions sīkdatnes, lai uzraudzītu un uzturētu tuu iepirkumu grozu,
 • sīkfails, lai nosūtītu tau ziņojumu par uncontested purchase,
 • video satura darbībai,
 • vietnes tērzēšanas darbību un
 • reklāmu.

  Ja for you and kādi jautājumi vai nepieciešama supplementu informācija par sīkfailiem vai personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties vai us , rakstot uz lv@beffino.com
 • ELITE+ ABONĒŠANAS NOTEIKUMI

  Abonējot Elite+ pakalpojumu par cenu 2,99 € mēnesī, abonenti iegūst tiesības uz bezmaksas ātro piegādi, bezmaksas pagarināto piegādes apdrošināšanu, 15% atlaidi PJU zīmolu grupas produktiem un premium atbalstu. Abonenti var atcelt savu abonementu jebkurā laikā, izmantojot sava konta iestatījumus; tomēr nav iespējams saņemt atmaksu par beigušos abonementu. Abonējot Elite+, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem.