ATGRIEŠANA UN MAIŅA

GRAFIKS ATTEIKŠANAI NO LĪGUMA

Pircējam ir tiesības 30 dienu laikā rakstiski paziņot PJU doo, ka viņš atkāpjas no līguma. Lai atteiktos no līguma, aizpildiet veidlapu, kas atrodama ŠEIT.
Trisdešimties dienų laikotarpis termiņš līguma atteikumam sākas nākamajā dienā pēc pasūtīto preču saņemšanas/piegādes dienas.

PIRKUMA ATGRIEŠANAS VEIDI

Pirkuma cena tiek atgriezta pircējam, izmantojot pirkumā izmantoto maksāšanas veidu, izņemot skaidras naudas maksājumus pēc saņemšanas, pirkuma cenu pircējs saņem savā darījuma kontā.

PRODUKTS DEFEKTĒJS VAI DEFEKTĒTS PRODUKTS

Patērētājs var īstenot savas tiesības no faktu kļūdas vai. precei ar trūkumiem, ja tā divu mēnešu laikā no defekta atklāšanas dienas paziņo par defektu pārdevējam. Patērētājam defekta paziņojumā ir sīki jāapraksta defekts un jāļauj pārdevējam apskatīt preci.
Patērētājam, kurš ir pareizi informējis pārdevēju par defektu, ir tiesības pieprasīt no pārdevēja:
novērst preces trūkumu vai atgriezt daļu no samaksātās summas proporcionāli defektam vai
bojātās preces nomainīt pret jaunām nevainojamām precēm vai
atdod samaksāto summu.
Ja preces defekta esamība vai pakalpojuma sniegšanas pārkāpums netiek apstrīdēts, pārdevējam pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 8 dienu laikā ir jāizpilda patērētāja iepriekšējā punktā norādītā prasība.
Pārdevējam rakstiski jāatbild uz patērētāja pieprasījumu ne vēlāk kā 8 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja tiek apstrīdēta preces defekta esamība.
Kad kļūda ir patiesa:
ja lietai nav tās normālai lietošanai vai apgrozībai nepieciešamo īpašību;
ja lietai nav īpašai lietošanai nepieciešamo īpašību, kurai pircējs to pērk, bet kuras bija zināmas pārdevējam vai kurām vajadzēja būt zināmām;
ja lietai nav tādu īpašību un īpašību, par kurām bija skaidri vai klusējot norunāts vai noteikts;
ja pārdevējs ir nodevis lietu, kas neatbilst rakstam vai modelim, ja vien raksts vai modelis nebija parādīts tikai paziņojuma nolūkos.
Preču piemērotību normālai lietošanai novērtē, ņemot vērā tāda paša veida parastās preces un visus pārdevēja paziņojumus par preču īpašībām, ko sniedzis pārdevējs vai ražotājs, jo īpaši izmantojot reklāmu, preces prezentāciju vai norādes uz pašas preces.
Kā tiek apstiprināta faktiskā kļūda?
Klients var īstenot savas tiesības, kas izriet no materiāla defekta, ja viņš mums paziņo par defektu divu mēnešu laikā no defekta atklāšanas dienas.
Klientam kļūdas paziņojumā sīkāk jāapraksta defekts un jāļauj mums apskatīt preci.
Uz atbildību par būtiskām kļūdām attiecas saistības regulējošā likuma un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas.
Kad pārdevējs nav atbildīgs par būtiskām kļūdām?
Pārdevējs neatbild par preces materiālajiem trūkumiem, kas parādās pēc diviem gadiem kopš preces piegādes. Uzskata, ka mantas trūkums pastāvējis izdošanas brīdī, ja tas noticis sešu mēnešu laikā pēc izdošanas. Patērētāja tiesības izbeidzas divus gadus pēc dienas, kad viņš informēja pārdevēju par defektu.
Veidlapa ziņošanai par būtisku kļūdu atrodama ŠEIT.

KĀ PIEPRASĪT ATMAKSĀJUMU PAR IEGĀDĀJUMU OZ. PRODUKTA MAIŅA

Lai atgrieztu pirkuma cenu vai. lai mainītu preci, aizpildiet tiešsaistes veidlapu. Ja preces defekts/bojājums būs redzams no attēla/video, ko pievienosiet tiešsaistes veidlapā, informēsim, ka nav nepieciešams preci atgriezt, atmaksāt pirkuma cenu vai. noorganizējam apmaiņu pēc iespējas ātrāk vai 30 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja bildē/video preces defekti/bojājumi nav redzami vai Jūs atkāpjaties no līguma, pēc sūdzības veidlapas aizpildīšanas uz e-pastu saņemsiet sūdzības kodu, kuru pievienosiet iepakojumam un pēc tam nosūtīsiet paku uz e-pastā norādīto adresi. Gadījumā, ja preci atgriezīsiet, pirkuma cena tiks atmaksāta vai. maiņa tiek veikta 30 darba dienu laikā pēc pakas saņemšanas.
Pieprasīt būtisku kļūdu un līdz ar to pirkuma cenas atmaksu varat ŠEIT.
Pieteikties produkta maiņai var ŠEIT.

PIEGĀDES IZMAKSAS, ATGRIEZOT PREČU

Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs. Mēs nepieņemam skaidras naudas piegādi par atgrieztajām precēm.
Preču atgriešanas adrese ir norādīta e-pastā, kuru saņemat pēc pieprasījuma par atteikšanos no līguma, pirkuma cenas atmaksu vai. produkta nomaiņa.

PREČU ATGRIEŠANA PĒC 30 DIENU ATGRIEŠANAS

Tā kā klientu apmierinātība ir mūsu prioritāte numur viens, mūsu interneta veikalā piedāvājam pagarināto 30 dienu "No Fun" garantiju, kas nozīmē, ka Jūs joprojām varat atkāpties no līguma 30 dienu laikā pēc pakas saņemšanas. Pēc 30 dienām no pakas saņemšanas jūs varat pieprasīt tikai būtisku kļūdu vai. produkta nomaiņa.